Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Boenden, särskilda, anpassade

Inom Håbo kommuns socialförvaltning finns det olika former av boenden för äldre, för personer med funktionsnedsättning, avlastningsboende, korttidsboende och familjehem.

För att bo på ett äldreboende, en gruppbostad, en servicebostad eller liknande måste du ha ett biståndsbeslut. Ansökan om biståndsbeslut görs hos kommunens biståndsbedömare.

Familjehem

Familjehem kan se väldigt olika ut, men det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda barn och ungdomar trygghet och en stabil hemmiljö.

Gruppbostad och Servicebostad

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om lägenhet i gruppbostad eller i servicebostad. I Håbo kommun finns Sjövägen och Lindegårdsvägen som gruppbostad och Dalvägen som servicebostad.

Korttidsboenden

Det finns två korttidsboenden och flera korttidsplatser i kommunen. Ett korttidsboende heter Ekan och är till för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Ett korttidsboende finns på Pomona och är till för personer som är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse, för personer som är i livets slutskede och för anhöriga som är i behov av avlastning.

Det finns också korttidsplatser på Solängen för dig som har en demenssjukdom.

Ungdomsboende

I kommunen finns det två stycken ungdomsboenden. Det finns ett specialanpassat elevhem för de elever som undervisas på Kämpeenheten på Fridegårdsgymnasiet samt stödboendet 29:an som är ett tidsbegränsat boende för ungdomar mellan 16-22 år.

Läs mer om våra boenden i vänstermenyn.

 

Äldreboenden

Ett äldreboende kan bli aktuellt för äldre personer när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst. Det finns fyra äldreboenden i kommunen varav två av boendena har avdelningar för dig som har en demenssjukdom.


Ansökan

Vill du få mer information eller ansöka om insats ska du kontakta myndighetsenhetens biståndsbedömare via kommunen.

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: Klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag
E-post: myndighetsenheten@habo.se

2 av 3 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-02-01

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster