Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

exempel verktyg

Bygga nytt ändra eller riva

Det finns åtgärder som inte behöver ett bygglov men som istället kräver en anmälan. Nästan alla arbeten som berör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Här finns information som rör bygglov, anmälan, tillstånd och fastighetsfrågor.

Vad vill du göra?

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster)
 • ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
 • sätta upp skyltar.


Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Göra en tillbyggnad på max 15 m2 bruttoarea
 • Komplementbyggnad på max 25 m2 (bostadshus, garage eller förråd)
 • Ny bostadslägenhet i enbostadshus
 • Max två mindre takkupor

 Anmälan krävs även när du gör ändringar som berör:

 • planlösning vid avsevärd ändring av planlösning
 • bärande delar
 • hissar
 • eldstäder och rökkanaler
 • ventilation
 • vatten och avlopp

men också vid väsentlig ändring som berör

 • hissar
 • eldstäder och rökkanaler
 • vatten och avlopp
 • brandskydd
 • farligt avfall.
5 av 15 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-03-15

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster