Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avgifter och taxor

Avgifter i nedanstående tabell kan därmed komma att ändras väsentligt bereoende på just dina förutsättningar.

Åtgärd

Kostnad

Bygglov för inglasning av altan, uteplats/uterum, oavsett storlek.

4 253 kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad under 50 kvm (exempelvis garage eller carport).

4 208 kr

Bygglov och startbesked för tillbyggnad under 99 kvm.

14 619 kr

Bygglov och startbesked för nybyggnation (200-299 kvm).

25 251kr

Anmälan för installation av eldstad

1 107 kr


Exempel på tillkommande kostnader

  • grannhörande
  • planavgift
  • avvikelse från detaljplan
  • ärende utanför detaljplan m.m.


Viktigt att veta

Det utgår även en kostnad om du väljer att återkalla ditt ärende. Den avgiften baseras på den tid som handläggaren lagt ned på ärendet, dock får avgiften inte överstiga vad avgiften skulle blivit för bygglovet.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-06-13

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster