Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avgifter och taxor

Avgifter i nedanstående tabell kan därmed komma att ändras väsentligt bereoende på just dina förutsättningar.

Åtgärd

Kostnad


Bygglov för inglasning av altan, uteplats/uterum , oavsett storlek

4253 kr

Bygglov och startbesked för komplementbyggnad under 50 kvm. (exempelvis garage eller carport).

4 208 kr

Bygglov och startbesked för tillbyggnad under 99 kvm.

14 619 kr

Bygglov och startbesked för nybyggnation (200-299 kvm).

25 251 kr

Anmälan för installation av eldstad


1 107 kr

Exempel på tillkommande kostnader

  • grannhörande
  • planavgift
  • avvikelse från detaljplan
  • ärende utanför detaljplan m.m.

Viktigt att veta

Det utgår även en kostnad om du väljer att återkalla ditt ärende. Den avgiften baseras på den tid som handläggaren lagt ned på ärendet, dock får avgiften inte överstiga vad avgiften skulle blivit för bygglovet.

 

0 av 12 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-03-01

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster