Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Grannars möjlighet att påverka

Bygger du inom ett område med detaljplan och inte följer planens bestämmelser eller om du bygger något som påverkar omgivningen utanför planlagt område ska dina grannar få möjlighet att framföra sina åsikter.

Vi kommer att be dig bemöta deras åsikter innan vi fattar beslut i ärendet.

Efter att beslutet är taget meddelar vi detta och alla sakägare har då möjlighet att under en viss tidsperiod överklaga beslutet.

Om ingen överklagar vinner beslutet Laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas.

Om någon överklagar ska först Länsstyrelsen ta ställning i ärendet. Länsstyrelsens (LS) beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD). Deras beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD tar bara upp ärenden av principiell natur. Först när högsta instans sagt sitt vinner beslutet Laga kraft.

Observera att om du påbörjar ditt bygge innan beslutet vunnit Laga kraft bygger du på egen risk, för beslutet kan komma att ändras, och du kan bli tvungen att ta bort det du byggt.


0 av 5 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-07-03

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster