Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kartor och mättjänster

Enheten för mätning, beräkning och kartframställning (MBK) uppdaterar vår primärkarta, adress- och lägenhetsregister, VA-databas, belysningsbas och stomnätsbas. Det är den här enheten som utför mätningar åt dig som planerar att bygga nytt.

Kartprodukter

Prisuppgifter anges vid respektive kartprodukt.

  • Nybyggnadskarta - 

krävs bland annat vid nybyggnation av enbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad på obebyggd tomt. 

 Läs mer om nybyggnadskarta>> 

  • Utdrag ur primärkartan - 

krävs då enklare åtgärder genomförs på befintlig byggnad.

 Läs mer om utdrag ur primärkartan>> 

  • Primärkarta -

 över kommunen. Används oftast vid större projekt.

 Läs mer om primärkarta>>

Mättjänster 

Mätningstjänsterna utförs mot avgift enligt fastställd taxa. Se respektive tjänst. 

  • Husutstakning - 

vilket innebär grovutstakning eller finutstakning, som är den typ av mätningar som måste göras om du ska bygga. 

 Läs mer om husutstakning >>  

  • Lägeskontroll - 

en inmätning för att kontrollera att byggnationen är utförd enligt bygglovet. 

 Läs mer om lägeskontroll>> 

  • Övriga mättjänster

 Läs mer om övriga mättjänster >>  

  • Stomnät

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom beräkning av mätningar och oftast anslutet till ett nationellt system.

 Läs mer om stomnät>>

1 av 7 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-12-19

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster