Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kartor och mättjänster

Enheten för mätning, beräkning och kartframställning (MBK) uppdaterar vår primärkarta, adress- och lägenhetsregister, VA-databas, belysningsbas och stomnätsbas. Det är den här enheten som utför mätningar åt dig som planerar att bygga nytt.

Kartprodukter

Prisuppgifter anges vid respektive kartprodukt.

  • Nybyggnadskarta - 

krävs bland annat vid nybyggnation av enbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad på obebyggd tomt. 

 Läs mer om nybyggnadskarta>> 

  • Utdrag ur primärkartan - 

krävs då enklare åtgärder genomförs på befintlig byggnad.

 Läs mer om utdrag ur primärkartan>> 

  • Primärkarta -

 över kommunen. Används oftast vid större projekt.

 Läs mer om primärkarta>>

Mättjänster 

Mätningstjänsterna utförs mot avgift enligt fastställd taxa. Se respektive tjänst. 

  • Husutstakning - 

vilket innebär grovutstakning eller finutstakning, som är den typ av mätningar som måste göras om du ska bygga. 

 Läs mer om husutstakning >>  

  • Lägeskontroll - 

en inmätning för att kontrollera att byggnationen är utförd enligt bygglovet. 

 Läs mer om lägeskontroll>> 

  • Övriga mättjänster

 Läs mer om övriga mättjänster >>  

  • Stomnät

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom beräkning av mätningar och oftast anslutet till ett nationellt system.

 Läs mer om stomnät>>

1 av 7 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-12-19

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster