Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en inmätning för att kontrollera att byggnationen är utförd enligt bygglovet.

Vid nybyggnad eller en omfattande tillbyggnad föreskrivs alltid lägeskontroll i kontrollplanen. Om Håbo kommun utfört finutstakningen anser vi att kravet på lägeskontroll samtidigt är uppfyllt.

Om annan part utfört finutstakning eller lägeskontroll ska en digital inmätningsfil (dwg) med noggrannhet motsvarade RTK-mätning levereras till kommunen i koordinatsystemet SWEREF 99 18 00.

Pris

  • Area mindre än 300 m2 - 3 885 kr inklusive moms .
  • Enbart garage - 2 498 kr inklusive moms.

Leveranstid normalt 2-3 veckor.

Kontakt: 

E-post: Lars Svensson

Telefon: 0171-527 39


0 av 7 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-12-19

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster