Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan upprättas i samband med att du beställer den. Den framställs digitalt och visar fastighetens exakta tomtgräns. Den visar också placering av byggnader, gällande detaljplan, gatuhöjder och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Du behöver nybyggnadskarta vid:

  • nybyggnation av enbostadshus,
  • fritidshus eller komplementbyggnad på obebyggd tomt
  • tillbyggnad större än 50 kvm
  • tillbyggnad större än befintligt byggnad
  • vid byggnation av affärslokaler, industribyggnader och flerbostadshus. 

Innehåll: 

Fastighetsgränser, byggnader, vägar, järnvägar, VA-ledningar, detaljplanegränser, murar och liknande.

Aktualitet: 

Det mesta på en nybyggnadskarta är inmätt före kartans tillverkning.

Ursprung: 

Terrestermätning

Skalområden: 

1:400

Leveranstid:

3-4 veckor.

Leveransformat: 

Papper, DWG, DXF eller PDF

Pris: 

Priserna bygger på prisbasbeloppet som ändras varje år.

Pris för nybyggnadskarta

Hustyp

Tomtyta m2

Avgift

Enbostadshus

Oavsett tomtyta

8 960 kr

Övriga byggnader

<2000

8 960 kr

 

2 000 - 3 499

11 200 kr

 

3 500- 4 999

13 440 kr

 

5 000 - 9 999

15 680 kr

 

>10 000

Skälighetsbedömning/nedlagd tid

 

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-03-29

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster