Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Läs flera tips på hur du kan bidra här >


Bränn inte avfallet – ta hand om det 

Elda inte ditt trädgårdsavfall och annat skräp på tomten, utan kör det till närmaste miljöstation. Sådan förbränning ger stora utsläpp av partiklar, kolväten och dioxiner.

Avlopp i hemmet

Om du har eget avloppssystem bör du se till att avloppsvattnet renas som det ska. Kolla med din kommun som vet vilka krav som gäller. En stor del av de gödande ämnen som kommer ut i vattendragen kommer från de omkring en miljon enskilda avlopp som finns i Sverige.

Använd miljömärkt tvättmedel och undvik överdosering

Välj fosfatfritt medel om du inte är ansluten till avloppsreningsverk. Om vi tvättar våra kläder med tvättmedel som göder algerna blir visserligen kläderna lika rena som med andra medel, men våra sjöar, vattendrag och grundvatten blir ”smutsiga”.

Spara på energin

Spara energi genom att exempelvis täta dragiga fönster, sänka värmen när du reser bort, se till att värmen från elementen kommer ut i rummet och inte hindras av stora möbler som står framför, använda mindre varmvatten genom att duscha kort tid istället för att bada, och byt gärna till snålspolande duschmunstycke.

Brunnar kan äventyra grundvattennivån

Om du har en egen brunn eller om ditt vattenledningsvatten kommer från en kommunal brunn bör du vara extra sparsam med vattnet. Täta de kranar som droppar, spola inte vatten i onödan (till exempel när du diskar eller duschar) och vattna inte gräsmattan när det är brist på vatten. Visserligen är Sverige rikt på vatten men slöseri kan leda till att grundvattennivån sjunker. Detta gäller särskilt torra somrar, och i synnerhet i områden nära havet. I brunnar nära havet kan saltvatten tränga in och förorena brunnsvattnet för lång tid.

Farliga vätskor i avloppet

Häll aldrig ut farliga vätskor som till exempel bensin eller lacknafta på marken eller i avloppet! I sinom tid letar sig vätskorna ner till grundvattnet och förorenar det.

Sortera dina sopor

Fördela och sortera i de fraktioner som tas om hand i din kommun. Kompostering och återvinning av material hushållar med naturresurserna och sparar klimat och energi.


Innehållstext

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-04-14

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster