Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Läs flera tips på hur du kan bidra här>

Visa hänsyn mot naturen

Detta är särskilt viktigt när du åker motorbåt, fiskar eller lägger till med kanot längs stränderna. Strandmiljöerna är mycket värdefulla för de växter och djur som finns både i vattnet och på stranden. Samtidigt är de känsliga för störningar.

Städa inte för mycket i din trädgård 

Odla även gärna gamla svenska sorter av blommor och fruktträd. En variationsrik trädgård med många småmiljöer gynnar till exempel fåglar, fjärilar och igelkottar. Våra inhemska odlade sorter riskerar att försvinna om ingen odlar dem. Äldre sorter är också ofta härdigare än nyare sorter.

Om du ska äta kött välj kött från djur som betat på naturbetesmark

Ett sätt att gynna den biologiska mångfalden är att se till att naturbete blir lönsamt, och det gör vi genom att konsumera till exempel nöt- och fårkött från sådan produktion om du ska äta kött.

Plocka inte blommor som är fridlysta och fiska inte fredade arter

De växter och djur som finns med på rödlistan som hotade måste få en chans att återhämta sig.

Låt gräset på delar av din tomt vara oklippt

Du som har egen tomt kan gärna låta en del av den vara naturtomt, det vill säga låta buskar och stenar vara kvar och lämna gräset oklippt – eller slå det med lie. Fjärilar och småkryp av alla de slag frodas på mark där växtligheten är varierad.

Var aktsam med främmande arter

Ta inte med växter och djur från utlandet, och släpp inte ut dina akvariefiskar eller burfåglar i den svenska naturen. Växter och djur som inte hör hemma i vår miljö kan sprida sjukdomar till våra egna arter och även ta över de inhemska arternas miljöer och på så sätt tränga undan dem.

 Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-04-14

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster