Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Antagande av detaljplan

Efter att detaljplanen varit på samråd och granskats/ställts ut kan kommunen anta den.

Vid normalt planförfarande godkänner Kommunstyrelsen planen. Sedan antar Kommunfullmäktige planen. Om detaljplanen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten kan planen kan antas direkt efter samrådet. Detta kallas enkelt planförfarande. Vid enkelt planförfarande kan Kommunstyrelsen anta detaljplanen. .

När kommunfullmäktige (eller kommunstyrelsen) antar en detaljplan får ledamöterna ta del av alla planhandlingar. De får även samrådsredogörelse och utlåtande med de yttranden som kommit in. Det ingår i beslutsunderlaget.

När en detaljplan antagits ska beslutet först justeras. Det justerade protokollet anslås på kommunens anslagstavla. När beslutet anslås börjar prövotiden, den tid då beslutet kan överklagas.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-07-03

Klicka för support
Stäng supportfönster