Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granskning/Utställning av detaljplaneförslag

Efter samrådet kan detaljplaneförslaget ändras. Efter det kan förslaget granskas/ställas ut. (Detta moment kallades för utställning innan 2 maj 2011. Det är dock i princip samma sak.) Kungörelse av planförslaget sker i den lokala dagstidningen. 

I Håbo kommun ska kungörelsen göras i Enköpingsposten. Planen finns för granskning/utställning i kommunhusets entré och på biblioteket. På kommunens hemsida finns de planer som är på utställning. Planhandlingar skickas till myndigheter och sakägare enligt den fastighetsförteckning som tagits fram. 
Om en plan är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten behöver den inte granskas/ställas ut. Detta kallas enkelt planförfarande.  Det innebär att planen kanantas direkt efter samrådet. 

Granskningen/utställningen visar det planförslag som politikerna kommer föreslås anta. Ändringar av förslaget får inte ske efter granskningen/utställningen utan att en ny granskning/utställning görs.

Under granskningen/utställningen finns det också möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Svar på synpunkter sker i ett utlåtande. Utlåtandet är som samrådsredogörelsen, en sammanställning av yttranden och svar. Utlåtandet hör till planhandlingarna som ett underlag när detaljplanen antas.

Efter granskningen/utställningen är detaljplanen färdig att antas, om inga fler ändringar behöver göras. Om detaljplanen behöver ändras görs en ny granskning/utställning av förslaget.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-07-03

Klicka för support
Stäng supportfönster