Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Prövotid och överklagande

När en detaljplan har antagits ska beslutet justeras. Sedan anslås protokollet på kommunens anslagstavla.

När beslutet anslås börjar prövotiden, den tid då beslutet kan överklagas. När beslutet har anslagits skickas ett brev till de som har rätt att överklaga planen. Rätt att överklaga har den som är direkt berörd av planen och som har lämnat skriftliga synpunkter, som inte tillgodosetts, senast under granskningen/utställningen. (Begreppet granskning hette utställning innan 2 maj 2011 men det är i princip samma sak.) Överklagande ska komma in senast tre veckor från det att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Överklagande av en detaljplan ska skickas till kommunen. Kommunen gör en bedömning om överklagandet har kommit in i rätt tid. Överklagandet skickas sedan vidare till Länsstyrelsen som beslutar i frågan. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till regeringen.

Under prövotiden tar Länsstyrelsen även ställning till om de ska överpröva planens antagande av detaljplanen.

Om beslutet om antagande inte överklagas vinner det laga kraft när prövotiden har gått ut.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-12-13

Klicka för support
Stäng supportfönster