Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Samråd om detaljplaneförslag

När ett förslag till detaljplan har arbetats fram sker ett samråd.  Fastighetsägare inom planområdet, grannar och andra som berörs kan då tala om vad de tycker om förslaget.

De som har synpunkter ska lämna in dem skriftligt och undertecknade. Synpunkterna måste vara skriftliga för att ge rätt att överklaga detaljplanen senare.

Samrådet sker vanligtvis under fyra veckor. Planhandlingarna skickas till myndigheter och sakägare. Handlingarna hängs även upp i kommunhusets entré. På kommunens hemsida finns de detaljplaner som är på samråd.

Efter samrådet gör kommunen en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet. Svar på synpunkterna skrivs i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är ett underlag till detaljplaneförslaget när politikerna beslutar om planen ska antas eller inte.

Efter samrådet kan detaljplaneförslaget revideras. Det omarbetade förslaget ska sedan granskas/ställas ut innan det antas. (Detaljplaner som påbörjats innan 2 maj 2011 ställs ut i stället för granskas. I princip är det dock samma sak.) Om en plan är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten behöver den inte granskas/ställas ut. Detta kallas enkelt planförfarande. Det innebär att planen kan antas direkt efter samrådet.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-07-03

Klicka för support
Stäng supportfönster