Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Samråd om detaljplaneprogram

Plan- och bygglagen talar om hur det ska gå till när ett detaljplaneprogram tas fram. Samråd om detaljplaneprogram måste ske med myndigheter och andra berörda. Efter samrådet kan Kommunstyrelsen godkänna programmet.

Detaljplaneprogrammet består oftast av en karta och ett textdokument som beskriver förutsättningar och förslaget.

När ett förslag till detaljplaneprogram har tagits fram beslutar Kommunstyrelsen att det ska samrådas. Samrådet är till för att visa kommunes mål med kommande detaljplan. Kommunen talar om vad man vet om området. Myndigheter och de som berörs av kommande detaljplan får möjlighet att lämna synpunkter på programmet.

Den som har synpunkter på detaljplaneprogrammet kan lämna det under programsamrådet. Alla synpunkter som lämnas under samrådstiden sammanställs i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen lämnar kommunen svar på synpunkterna som kommit in under samrådet.

Samråd om detaljplaneprogram pågår vanligtvis i fyra veckor. Handlingar skickas ut till de som berörs av programmet. Under samrådstiden hänger handlingarna i kommunhusets entré så att den som vill kan läsa dem.

Efter samrådet kan detaljplaneprogrammet revideras innan det godkänns.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-03-04

Klicka för support
Stäng supportfönster