Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uppdrag om detaljplaneprogram

Detaljplaneprogram ska bara upprättas om kommunen bedömer att det underlättar detaljplanearbetet. Det är helt kommunens avgörande och behovsfrågan kan inte överprövas.

En detaljplan kan till exempel föregås av ett detaljplaneprogram om den inte har stöd i kommunens översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen.(Planer som påbörjats innan 2 maj 2011 ska föregås av ett detaljplaneprogram om det inte kan anses onödigt.) Kommunstyrelsen tar beslut om att ta fram detaljplaneprogram.

När ett uppdrag om detaljplaneprogram finns börjar Planavdelningen att utreda området. Ett program ska besvara vissa frågor. Vilka är förutsättningarna på platsen? Vilka utredningar behöver göras för att ta reda på hur man lämpligast kan planlägga området? Syftet med ett detaljplaneprogrammet  är att ange mål  och syfte med den efterföljande detaljplanen, ta fram ett faktaunderlag och ta reda på vilka utredningar som behöver göras senare.

När ett förslag till detaljplaneprogram har tagits fram skickas det ut på samråd till myndigheter och berörda.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-07-03

Klicka för support
Stäng supportfönster