Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Kalmarsand

Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyreslen 2010-10-18 enligt § 145.

Kalmarsandsområdet är beläget mellan järnvägen, Stockholmsvägen, Kalmarrondellen och befintlig bebyggelse i Kalmarsand. Siloområdet ingår.

Detaljplaneprogrammet för Kalmarsand redovisar att området innehåller en utbyggnad med cirka 240 bostäder i friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus, radhus eller flerbostadshus. Programmet inrymmer även verksamheter och förskola samt småbåtshamn.

En förutsättning för utbyggnaden av hela området är att en ny väg byggs från Kalmarrondellen till Kalmarsand och att Stockholmsvägen övergår till en lokalgata där de oskyddade trafikanterna prioriteras.

Programområdet är cirka 25 hektar.

Vad är syftet med ett detaljplaneprogram?

Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-07-28

Klicka för support
Stäng supportfönster