Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ovan visas bilden över området som gäller. Klicka på bilden för att se hela området.

Detaljplaneprogram för Dragelund

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Dragelund har fattats i kommunstyrelsen 2011-02-07 § 19.

Området i Dragelund ligger sydöst om Draget mellan E18 och Mälarbanan.

Arbetet med planprogram för Dragelund har pågått i många år och har varierande fokuserat på verksamheter och bostäder. Sedan mitten av 2016, med tanke på Dragets snabba utbyggnad, ligger fokus på verksamheter, men även på områdets höga natur- och kulturvärden.

Syftet med planen är att undersöka möjligheter till verksamhetsområde(n) längs med och både norr och söder om E18. Planen syftar även till att skydda värdefulla natur-, kultur och rekreationsvärden, och ska även utreda förutsättningar för att upprätta ett nytt naturreservat med fokus på Lillsjön.

Planprogrammet beräknas gå ut på samråd i slutet av augusti 2017. I samband med samrådet kommer ett samrådsförslag med plankarta och planbeskrivning att publiceras här på sidan.

Aktuellt (januari 2017)

För tillfället för kommunen diskussioner med bland annat Trafikverket och Länsstyrelsen om lämplig anslutningsväg och eventuell påverkan på E18 samt natur- och kulturvärden.

1 av 5 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-01-03

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster