Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo - en kommun för framtiden

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun pågår. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden. Översiktsplanen är en av kommunens viktigaste planer och är ett viktigt verktyg för att uppnå visionen Vårt Håbo 2030.

I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan för hela Håbo kommun ska tas fram.

2016-12-16

Ny översiktsplan på samråd

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 pågår samråd av kommunens nya översiktsplan. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden samt hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas.

Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Under samrådet kan du ställa frågor och lämna dina synpunkter på förslaget.

Hela samrådsförslaget, inklusive bilagor, finns att ladda ner här på hemsidan.

Klicka här för att komma till sidan om samrådet.

__________________________________________________________

2016-08-13

Håbo Festdag

Under Håbo festdag fanns tjänstemän från Plan- och utvecklingsavdelningen på plats för att informera om arbetet med den nya översiktplanen och för att kunna svara på frågor. Material från de webbaserade medborgardialogerna och ortsanalyserna presenterades.

Kommuninvånare kunde markera ut platser i kommunen som man tycker behöver utvecklas i kommunen (stjärna) och vad man vill bevara i kommunen (hjärtan). De barn som ville kunde rita sin favoritplats i kommunen.

Tack för alla bidrag!

I bildspelet ser du några av bilderna från dagen

__________________________________________________

2016-07-07

Ortsanalyserna för Skokloster och Krägga/Stämsvik finns nu att läsa

Vårens medborgardialoger i Skoklsoter och Krägga/Stämsvik är sammanställda och utgör en del av ortsanalyserna för orterna som finns att läsa. Materialet utgör ett underlag till arbetet med översiktsplanen.

Klicka här för att ta del av ortsanalyserna.öppnas i nytt fönster

________________________________________________________

2016-07-05

Sammanställningen av de webbaserade medborgardialogerna finns nu att läsa

Alla fyra medborgardialoger för den nya översiktsplanen är nu sammanställda. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Stort tack för din hjälp och medverkan! Era synpunkter kommer att användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Klicka här för att ta del av sammanställningen.öppnas i nytt fönster

________________________________________________________

2016-05-17

Medborgardialogerna till ortsanalyserna är utförda - Stort tack till alla deltagare!

Under våren kommer ortsanalyser av Skokloster och Krägga att genomföras som ett underlag till den nya översiktsplanen. Medborgardialogerna bestod av tre workshops. Tisdagen den 10 maj hölls en medborgardialog i Slottsskolans matsal i Skokloster. Medborgardialogen i Krägga var tisdagen den 17 maj på Krägga Herrgård. Dessa handlade om ortens identitet och anda, ortens styrkor och svagheter samt ortens framtid. 

Läs mer om ortsanalyserna och medborgardialogerna häröppnas i nytt fönster.

________________________________________________________

2016-04-01

Medborgardialogerna för den nya översiktsplanen är avslutade – Tack för din hjälp!

Nu har alla fyra medborgardialoger för den nya översiktsplanen genomförts och avslutats. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Stort tack för din hjälp och medverkan. Era synpunkter kommer att användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Vi arbetar just nu med att sammanställa de idéer och åsikter som har inkommit under medborgardialogerna. När vi har sammanställt materialet kommer vi att presentera det här på webben. Det kommer att ske innan sommarens slut 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Översiktsplanprocessen

Här ser du en processbild över arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen. Klicka på bilden för att göra den större. Du kan även läsa mer om att ta fram översiktsplaner häröppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta

Marie Pettersson, samhällsplanerare
Telefon: 0171-528 27
E-post: marie.pettersson@habo.se

Elin Brattström, samhällsplanerare
Telefon: 0171-527 04
E-post:elin.brattstrom@habo.se

2 av 3 gillar detta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-12-20

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster