Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ny översiktsplan Håbo - en kommun för framtiden

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun pågår. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden. Översiktsplanen är en av kommunens viktigaste planer och är ett viktigt verktyg för att uppnå visionen Vårt Håbo 2030.

I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan för hela Håbo kommun ska tas fram.

2017-12-08 - Omarbetat förslag till ny översiktsplan

Nu pågår arbete med att ta fram ett omarbetat förslag till ny översiktsplan, ett utställningsförslag, utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Förslaget förväntas ställas ut till försommaren 2018.

2017-03-08 - Här är vinnarna i översiktsplanens fototävling

Nu är vinnarna av översiktsplanens fototävling utsedda. De vinnande bilderna är tagna av Susann Tholander, Karl-Axel Cedergren och Oiva Merta och kommer bland annat att synas i kommunens kommande översiktsplan och Håbomässan.

Fototävlingen har hållits i samband med samrådsförslaget till ny översiktplan. Vi fick in över 75 bilder med härliga motiv från Håbo. Stort tack för alla fina bidrag.

I bildspelet nedan ser du de vinnande bidragen. Bilderna ändras automatiskt.

2017-03-06 - Samrådet är avslutat - det här händer nu

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 genomfördes samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan. Cirka 100 synpunkter inkom varav en majoritet av dessa var från privatpersoner. På dialogmötena i Bålsta och Skokloster deltog sammanlagt cirka 75 personer. Cirka 75 personer besökte även biblioteket under den tid montern var bemannad.

____________________________________________________________

2017-03-01- Nu är samrådet avslutat

Nu är samrådet avslutat. Nu kommer alla synpunkter att sammanställas och nästa vecka kommer du att kunna läsa mer om hur många synpunkter som har kommit in, vad som händer härnäst och hur samrådsförslaget arbetas vidare.

___________________________________________________________

2017-02-01

Tävla och få dina bilder publicerade i Håbos nya översiktsplan

Gillar du att fotografera motiv runt om i Håbo kommun? Vill du få dina bilder i Håbos nya översiktsplan? Då ska du delta i översiktsplanens fototävling! De vinnande bilderna kommer att publiceras i den nya översiktsplanen.

Just nu pågår samrådet för Håbos nya översiktsplan. Från den 1 februari till 28 februari kan du delta i en fototävling genom att skicka in dina favoritbilder som du har fotat i Håbo kommun.

De vinnande bilderna och fotografens namn kommer att presenteras på kommunens webbplats den 6 mars 2017 och kommer sedan att användas i den nya översiktsplanen. Bilderna kommer dessutom att publiceras på kommunens webbplats, i kommunens sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter samt i Håbo kommuns monter på Håbomässan den 12-13 maj 2017.

______________________________________________________

2016-12-16

Ny översiktsplan på samråd

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 pågår samråd av kommunens nya översiktsplan. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden samt hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas.

Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Under samrådet kan du ställa frågor och lämna dina synpunkter på förslaget.

Hela samrådsförslaget, inklusive bilagor, finns att ladda ner här på hemsidan.

__________________________________________________________

2016-08-13

Håbo Festdag

Under Håbo festdag fanns tjänstemän från Plan- och utvecklingsavdelningen på plats för att informera om arbetet med den nya översiktplanen och för att kunna svara på frågor. Material från de webbaserade medborgardialogerna och ortsanalyserna presenterades.

Kommuninvånare kunde markera ut platser i kommunen som man tycker behöver utvecklas i kommunen (stjärna) och vad man vill bevara i kommunen (hjärtan). De barn som ville kunde rita sin favoritplats i kommunen.

Tack för alla bidrag!

I bildspelet ser du några av bilderna från dagen

__________________________________________________

2016-07-07

Ortsanalyserna för Skokloster och Krägga/Stämsvik finns nu att läsa

Vårens medborgardialoger i Skoklsoter och Krägga/Stämsvik är sammanställda och utgör en del av ortsanalyserna för orterna som finns att läsa. Materialet utgör ett underlag till arbetet med översiktsplanen.

________________________________________________________

2016-07-05

Sammanställningen av de webbaserade medborgardialogerna finns nu att läsa

Alla fyra medborgardialoger för den nya översiktsplanen är nu sammanställda. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Stort tack för din hjälp och medverkan! Era synpunkter kommer att användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Klicka här för att ta del av sammanställningen.öppnas i nytt fönster

________________________________________________________

2016-05-17

Medborgardialogerna till ortsanalyserna är utförda - Stort tack till alla deltagare!

Under våren kommer ortsanalyser av Skokloster och Krägga att genomföras som ett underlag till den nya översiktsplanen. Medborgardialogerna bestod av tre workshops. Tisdagen den 10 maj hölls en medborgardialog i Slottsskolans matsal i Skokloster. Medborgardialogen i Krägga var tisdagen den 17 maj på Krägga Herrgård. Dessa handlade om ortens identitet och anda, ortens styrkor och svagheter samt ortens framtid.

________________________________________________________

2016-04-01

Medborgardialogerna för den nya översiktsplanen är avslutade – Tack för din hjälp!

Nu har alla fyra medborgardialoger för den nya översiktsplanen genomförts och avslutats. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Stort tack för din hjälp och medverkan. Era synpunkter kommer att användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Vi arbetar just nu med att sammanställa de idéer och åsikter som har inkommit under medborgardialogerna. När vi har sammanställt materialet kommer vi att presentera det här på webben. Det kommer att ske innan sommarens slut 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Översiktsplanprocessen

Här ser du en processbild över arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen. Klicka på bilden för att göra den större. Du kan även läsa mer om att ta fram översiktsplaner häröppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta

Elin Brattström, samhällsplanerare
Telefon: 0171-527 04
E-post:elin.brattstrom@habo.se

Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare
Telefon: 0171-528 27
E-post: johanna.forsberg-malmsten@habo.se

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-01-02

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster