Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Varför ligger det kvar grenar när kommunen fällt träd?

En del högar med ris kommer att tas bort. Andra får vara kvar. Just nu finns exempelvis två högar med grenar i skogen nedanför Väppebyberget. Detta är vad som kallas en fauna-depå- kommunens bostadsområde för småkryp.

Fauna-depåer ordnar vi för att hjälpa utrotningshotade arter och öka den biologiska mångfalden i våra parker och grönområden. På så sätt ger vi även dig chansen till en rikare upplevelse.

I Sverige och i hela Europa riskerar idag många insektsarter att försvinna. De bor i gamla murkna ihåliga träd och omkullfallna stammar vilka ofta avverkas och städas bort.

En faunadepå kan bestå av både grövre och klenare stockar samt grenar och kvistar. Olika fuktighet och vedkvalitet ger förutsättningar för ett större antal arter i stocken. Stockar från flera olika trädslag ger också en större bredd på arter som vi eftersträvar.

Med rätt placerade faunadepåer kan vi på ett enkelt och billigt sätt hjälpa många arter som lever av död ved, under bark och i svampar som växer på trädet.

Arter som guldbaggar, blomflugor, guldsteklar, andra skalbaggar och myror har sin huvudsakliga livsmiljö i dött trä. På köpet hjälper vi även våra insektsätande fåglar och däggdjur.

Högar med ris i skogen kommer delvis att tas bort

Större högar med kraftigare ris kommer att tas bort och flisas. I vissa skogsdelar finns även ris på marken. Det kommer att delvis att tas bort med början under maj månad. En del lämnas också som näring.

Höga stubbar

När träd fälls bevaras ofta stubbarna i en viss höjd. Detta görs för att kostnadseffektivisera skogsvården. Vissa höga stubbar kan också fungera som fauna depåerna, det vill säga som boplats och näring för skogens småkryp.

Håbo Kommun  Gatu- och parkenheten


Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-06-02

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster