Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kungörelse telemast

En ansökan om bygglov för uppförande av en mast för telekommunikationsanläggningar med tillhörande teknikbod har kommit in till Bygg- och miljönämnden i Håbo.

Bålsta 3:370:

Ansökan avser en 48 meter hög mast samt en tillhörande teknikbod belägen i Västerskog industriområde i närheten av Skörbyleden.

Bygglovprövningen avser endast masten med tillhörande teknikbod och dess lokalisering.

Synpunkter:

Eventuella synpunkter på denna ansökan avges skriftligt, med uppgift om egen fastighet och adress, och sändas till Bygg- och miljönämnden, Håbo Kommun, 746 80 Bålsta.

Ska vara Bygg- och miljönnämnden tillhanda senast 12 juni 2015.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-06-05

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster