Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kungörelse telemast

En ansökan om bygglov för uppförande av en mast för telekommunikationsanläggningar med tillhörande teknikbod har kommit in till Bygg- och miljönämnden i Håbo.

Bålsta 3:370:

Ansökan avser en 48 meter hög mast samt en tillhörande teknikbod belägen i Västerskog industriområde i närheten av Skörbyleden.

Bygglovprövningen avser endast masten med tillhörande teknikbod och dess lokalisering.

Synpunkter:

Eventuella synpunkter på denna ansökan avges skriftligt, med uppgift om egen fastighet och adress, och sändas till Bygg- och miljönämnden, Håbo Kommun, 746 80 Bålsta.

Ska vara Bygg- och miljönnämnden tillhanda senast 12 juni 2015.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-06-05

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster