Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommuns lägenheter i Håbohus för bostadssociala ändamål

Håbo kommun har liksom de flesta kommuner skrivningar om att underlätta för ekonomiskt svaga att komma in på bostadsmarknaden. Det kan handla om flyktingar eller människor med ekonomisk eller annan social problematik.

Håbohus är ett kommunägt bolag. Max 5 % av beståndet får användas som bostadssociala kontrakt. Dessa används till de som beviljats bistånd till andrahandskontrakt genom Socialtjänsten, såsom nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd samt människor med ekonomisk eller annan social problematik.

När det gäller flyktingar har kommunen ett bostadsförsörjningsansvar för de flyktingar som anvisas till kommunen. Skyldigheten anges i lagstiftningen kring mottagande av nyanlända. Håbo kommun ger inte förstahandskontrakt till de nyanlända men däremot ett andrahandskontrakt som får behållas under etableringsperioden om hyror och lägenheten sköts. För övriga målgrupper finns ingen lagstadgad generell rätt till bostad från socialtjänsten. Enbart för några undantagna grupper såsom äldre och funktionshindrade finns dock bestämmelser i socialtjänstlagen som efter behovsbedömning kan ge dessa en rätt till särskilt anpassad bostad.

För samtliga som erhållit andrahandskontrakt finns krav på aktivt bostadssökande eftersom hjälp enligt socialtjänstlagen enbart ges till den som inte kan lösa sin situation på annat sätt.

Kommunens skyldighet att ge de flyktingar - vuxna och barnfamiljer - som anvisas till Håbo kommun en bostad under sin första period som kommuninvånare kan inte enbart lösas med de lägenheter socialförvaltningen tilldelas av Håbohus. Kommunen förhyr därför även bostäder på den privata bostadsmarknaden.

Håbohus webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om flyktingsituationen - så här kan du hjälpa tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-11-24

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster