Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utredning av höga ph-värden i diken vid Västerskogs industriområde fortgår

Under december 2015 har kommunen fortsatt arbeta med att utreda orsaken till den missfärgning och höga ph-halt som finns hos vattnet i diken vid Västeskogs industriområde.

- Vi har en pågående dialog med va-enheten som kommer fortsätta att utreda detta tillsammans med oss, berättar Marie Eidestedt, miljöchef.
Gemensamma platsbesök planeras för att lyfta dagvattenbrunnar och fortsätta arbetet med att spåra missfärgningen.

Bakgrund

Sedan ett par år har vitt slam och höga pH värden observerats i diken
vid Västerskogs industriområde. Vi kommer att gå vidare med ytterligare
utredningar för att spåra källan till de höga pH värdena i dagvattnet.

Det har tidigare funnits en enig uppfattning om att slammet fäller ut från krossmaterial som har använts till bärlager på Benders ytor. Men vidare utredningar av innehållet visar tecken på andra föroreningar som inte kan sättas i samband med återvunnet betongmaterial. Nivåerna av föroreningar är inte höga men gav upphov till misstankar om på att dagvattnet var påverkat av Skörbydeponin som ligger i Västerskog. Deponin har tidigare utretts och risklassats enligt MIFO-modellen (Metodik för inventering av förorenade områden).

Kommunen har låtit en konsult göra en miljökontroll av ytvattnet i de berörda dikena. Utredningen visar att det inte finns några tydliga samband mellan utfällningarna och deponin. Krossmaterialet kan sannolikt inte heller ge upphov till de stora mängderna slam.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-12-15

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster