Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Frågor angående Skokloster lanthandel

Vi har tagit emot frågor om Skokloster lanthandel. Nedan beskrivs bakgrunden och kommunens roll i ärendet.

Lanthandeln i Skokloster hyr sedan ett antal år en före detta skolpaviljong av kommunen. Verksamheten har bedrivits på platsen med tidsbegränsat bygglov. Under förra året då det tidsbegränsade bygglovet gick ut ansökte lanthandeln om ett nytt tidsbegränsat bygglov men fick avslag. Sedan dess har kommunen arbetat för en dialog om möjliga lösningar.

Varför avslag?

Avslaget på bygglovet beror på bristfällig OVK (ventilation) och ej uppfyllda energieffektivitetskrav. En del av avtalet är att hyrestagaren ska tillse att alla myndighetskrav tillgodoses.

Även med ett beviljat tillfälligt bygglov kan paviljongen stå kvar på platsen till som längst 2020.

Vad händer nu?

Försök till fortsatt dialog för att lösa ärendet pågår mellan kommunen och lanthandeln i Skokloster.


Vilka lösningar är möjliga?

En möjlig lösning är att flytta affärsverksamheten. Det finns detaljplanelagd mark i Skokloster som kan användas för handelsändamål. Det är då inte kommunen som bygger verksamheten utan den som är intresserad av att driva handeln som gör en investering. (Kommunen kan inte ensidigt kan ta på sig en kostnad för att bygga en affär eftersom det är olaga statsstöd. )Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-04-14

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster