Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) antogs av kommunfullmäktige 2 maj

Håbo kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som gäller områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Det beslutade kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 2 maj. Beslutet träder i kraft när protokollet justeras, preliminärt den 9 maj.

LIS-områdena är tänkta att bidra till en positiv utveckling av landsbygden genom en utveckling av exempelvis bostäder eller verksamheter. LIS kan också användas för att skapa förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism i ett område.

Planen pekar ut fyra LIS-områden, Skokloster, Skokloster slott, Övergran och Lugnet. Planen presenterar även utvecklingsförslag för respektive område. Utvecklingsförslaget anger vilken typ av utveckling som anses främja en positiv utveckling av landsbygden och som därmed ska tillåtas inom utpekat område.

Hur har LIS-planen tagits fram?

Kommunstyrelsen beslutade i september 2013 att uppdra förvaltningen att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som gäller landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Under februari till april 2015 genomfördes ett samråd och från november 2015 till januari 2016 genomfördes en utställning av planförslaget. Där gavs alla som ville möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningen har ett slutligt planförslag tagits fram som kommunfullmäktige beslutade att anta den 2 maj 2016.

För mer information om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS),
besök: håbo.se/lis

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-05-03

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster