Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommun har bytt till höjdsystemet RH 2000 i kartor med markhöjder

Från och med den 9 maj 2016 levereras kartor med markhöjder i enlighet med höjdsystemet RH 2000. Det här är ett byte som i första hand har betydelse för handläggare, entreprenörer och andra som driver byggprojekt i kommunen. För dig som enskild är det förstås alltid bra att fortsättningsvis vara uppmärksam på vilket höjdsystem som används vid beställning av nybyggnadskarta,situationsplaner med mera. 

Huvudprincipen för projekt som startats innan 2016-05-09 är att de körs vidare i det gamla systemet och sedan transfomeras.

Att tänka på inför och efter bytet

I relation till det gamla systemet RH 00 kommer alla höjdangivelser att höjas med 55-58 cm beroende på geografiskt område. Det betyder att alla markhöjder, vattengångar m.m. kommer att höjas i kommunens databaser. Det kommer även fortsättningsvis att finnas många påbörjade projekt, dokument och kartor i cirkulation som refererar till det gamla systemet RH 00. Därför är det viktigt att alltid ta reda på och ange, vilket höjdsystem som gäller i vilket dokument. Kartor, dokument och leveranser av höjddata alltid märks ut med gällande höjdsystem.

Hur stor skillnad blir det på höjdangivelsen?

Håbo kommun har tillsammans med lantmäteriet gjort omfattande beräkningar och mätningar inom kommunen. Beräkningarna har resulterat i att höjdangivelser i det gamla systemet RH00 har höjts med drygt en halvmeter för att få rätt värde i systemet RH2000. Höjdangivelser såsom markhöjder och vattengångar har höjts med ett fast genomsnittsligt värde beroende på geografisk zon.

Kommunen är indelad i fyra zoner:

Bålsta +0.570
Krägga +0.583
Kivinge Övergran Yttergran +0.559
Skoklosterhalvön +0.552 
Kontakta Mät Kart GIS-enheten för att erhålla filer på zonindelningen.

Bakgrund till bytet

Det gamla höjdsystemet stämmer inte längre med verkligheten på grund av främst landhöjningen. Teknikutveckligen har gjort att det är idag möjligt att skapa ett mycket noggrannare system än förut. Informationsutbytet mellan olika intressenter i Sverige kommer också att förenklas i och med RH2000.Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-05-10

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster