Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbohus bygger flerbostadshus söder om Kalmarrondellen

Håbohus får markanvisning att bygga flerbostadshus inom området vid Stockholmsvägen strax sydost om Kalmarrondellen. Det beslutade Kommunstyrelsen på sammanträdet den 21 november.

Markområdet är cirka 4 500 kvadratmeter stort och är lokaliserat längs med den nuvarande Stockholmsvägen strax sydost om Kalmarrondellen. Området är i planprogrammet, som antogs 2010 är avsett för småhus och naturmark.

Klicka här för att läsa mer om planprogrammet.

I och med att det finns ett ökat behov av bostäder i kommunen rekommenderade förvaltningen att Håbohus ska bygga flerbostadshus istället för en framtida försäljning av ett fåtal villatomter. Den rekommendationen beslutade Kommunstyrelsen att följa.

En detaljplan, som inkluderar hela programområdet (länken ovan), är under framtagande och beräknas gå ut på samråd i början av 2017. Vid samrådet kommer en mer detaljerad beskrivning finnas tillgänglig, samt möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-12-01

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster