Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Förfrågan från Trafikverket om köp av mark vid före detta banvallen

Håbo kommun har fått en förfrågan från Trafikverket om kommunen önskar överta och köpa fastigheterna samt marken i området mellan Ekolsund och Stämsvik där den före detta banvallen ligger. Kommunen kommer inte att köpa fastigheterna eller marken då området istället bör ingå i ett regionalt cykelstråk som Trafikverket bör ansvara för. Det beslutade kommunstyrelsen på sammanträdet den 12 december.

Det regionala cykelstråket mellan Ekolsund och Stämsvik fyller en regional funktion i första hand för rekreation och turism. Det aktuella området omfattar den gamla banvallen mellan Ekolsund och Stämsvik och omfattar cirka 21 300 kvadratmeter varav 8 454 kvadratmeter ligger i Håbo kommun.

Bakgrund – varför kommunen får förfrågan från Trafikverket

Trafikverket planerar att sälja fastigheterna till en intressent men ska, precis som alla fastighetsförvaltande statliga myndigheter, samordna sin planering och lokaler med den aktuella kommunens översiktliga planering. Den aktuella kommunen ges därför företräde att köpa och överta fastigheter som behövs för samhällsbyggnadsändamål eller mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tät bebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2016-12-15

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster