Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nya väganslutningar söder om E18 utreds

Kommunen utreder väganslutningar till ett potentiellt nytt verksamhetsområde söder om E18 öster ut mot kommungränsen till Upplands-Bro. Väganslutningarna är en del av arbetet i detaljplaneprogrammet för Dragelund. Planförslaget kommer att presenteras som ett förslag i slutet av augusti 2017 då förslaget ställs ut på samråd där synpunkter kan lämnas.

Verksamhetstomterna i Draget går snabbt åt och kommunen behöver därför undersöka ytterligare mark lämplig för verksamheter, och i förlängningen nya arbetsplatser.

För tillfället för kommunen diskussioner med bland annat Trafikverket och Länsstyrelsen om lämplig anslutningsväg och eventuell påverkan på E18 samt natur- och kulturvärden. Diskussionerna pågår under våren 2017 och resultatet kommer att utgöra ett underlag till samrådsförslaget. 

Utredningsarbetet är del i ett större planprogram där även områden norr om E18 samt Lillsjön och Prästberget, med höga natur- och kulturvärden ingår. Programmet ska därmed både möjliggöra exploatering och värna befintliga värden i området.

Mer information om ärendet kommer att publiceras på webbplatsen till samrådet.

Klicka här för att läsa mer om detaljplaneprogrammet.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-01-03

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster