Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Prioriterade åtgärder till nya länstransportplanen

Håbo kommun har sammanställt de brister och objekt som kommunen anser ska ingå i den regionala länstransportplanen. Beslut om dessa brister och objekt samt prioritering av dem fattades på Kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari. Länstransportplanen ska bidra till att målen i den Regionala utvecklingsstrategin och målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet uppfylls. Den nya planen ska gälla för perioden 2018-2029.

Region Uppsala har fått direktiv från regeringen att upprätta en ny länsplan för transportinfrastrukturen, en så kallad Länstransportplan. Länstransportplanen anger var Uppsala läns investeringar i den regionala transportinfrastrukturen ska ske och omfattar investeringar i cykelvägnät, kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder som förbättrar kapaciteten och säkerheten i transportsystemet.

Som en del i arbetet att ta fram länstransportplanen önskar Region Uppsala att få in en prioritering av åtgärder för att lösa brister och framtida behov i det regionala transportnätet.

Håbo kommuns prioritering av objekten utgår från kommunens övergripande målsättning att skapa ett hållbart samhälle, som bland annat uttrycks i visionen Vårt Håbo 2030 och kommunens miljöstrategi. Det får till följd att kollektivtrafik- och cykelåtgärder prioriteras högre än åtgärder som endast skapar förbättringar i vägtransportnätet.

Identifierade åtgärder, och prioriteringen av dessa, samspelar även med de utvecklingsambitioner som uttrycks i den nya översiktsplan för Håbo kommun som fram till 28 februari 2017 är ute på samråd.

Åtgärder av mindre omfattning har på grund av möjligheten till genomförande prioriterats högre än mer omfattande åtgärder som är aktuella först på lång sikt för att inte förhindra eller försena deras genomförande.

Klicka här för att läsa bilagan med samtliga åtgärder som Håbo kommun föreslår.PDF

Klicka här för att läsa den nuvarande regionala länstransportplanen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka här för att läsa visionen Vårt Håbo 2030.PDF

Klicka här för att läsa Håbo kommuns miljöstrategi.PDF

Klicka här för att läsa mer om samrådet för Håbos nya översiktsplan.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-02-16

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster