Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Samrådet för ny översiktsplan är avslutat

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 genomfördes samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan. Cirka 100 synpunkter inkom varav en majoritet av dessa var från privatpersoner. På dialogmötena i Bålsta och Skokloster deltog sammanlagt cirka 75 personer. Cirka 75 personer besökte även biblioteket under den tid montern var bemannad.

Under samrådet genomfördes två dialogmöten, i Bålsta respektive i Skokloster där alla var välkomna att ställa frågor, få mer information samt lämna synpunkter på samrådsförslaget. Under samrådet fanns en monter i Håbo bibliotek som var bemannad under ett tiotal tillfällen samt informationsmontrar i kommunhuset, på Åbergs museum samt vid Macken i Skokloster. Under samrådstiden fick alla invånare i Håbo kommun en bilaga tillsammans med Bålstabladet som innehöll information om den nya översiktsplanen.

Det här händer nu

Förslaget uppdateras och görs om till ett utställningsförslag som presenteras i slutet av 2017

Efter att samrådet är avslutat kommer förslaget till översiktsplan att uppdateras. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och ett uppdaterat förslag till översiktsplan kommer att tas fram. Det uppdaterade förslaget kallas för ett utställningsförslag. Utställningsförslaget beräknas att presenteras i slutet av 2017.

Under två månader kommer en utställning av det nya förslaget att ske. Då kan alla som vill återigen lämna synpunkter på det uppdaterade planförslaget. Mer information om utställningen kommer att publiceras här på webben under hösten 2017.

Vid utställningen redovisas alla synpunkter från samrådstiden i en samrådsredogörelse

I samband med utställningen redovisas även en så kallad samrådsredogörelse. Redogörelsen redovisar de synpunkter som inkom under samrådet samt hur de har beaktats i det uppdaterade förslaget till översiktsplanen. Om någon synpunkt inte har beaktats i översiktsplanen ska motiven till detta tydligt framgå i samrådsredogörelsen.

Ny bearbetning och slutgiltigt förslag till översiktsplan förväntas innan sommaren 2018

Efter att utställningen är genomförd kommer planen återigen att bearbetas och det slutliga förslaget till översiktsplan tas fram. Antagande av översiktsplanen förväntas ske innan sommaren 2018.

Klicka här för att läsa mer om arbetet med den nya översiktsplanen.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-03-06

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster