Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Väppeby äng- Vi bygger nytt under våren 2017

Under våren 2017 kommer kommunen att påbörja utbyggnad av gator, vatten och avlopp inom det området som är markerat på karta enligt nedan. Till området kommer en ny fjärrvärme ledning att läggas ut med Centrumledens södra sida.

Klicka på bilden för att se hela bilden över hela arbetsområdet.

I området ska BoKlok och Håbohus bygga nya bostäder.

Entreprenör för kommunens arbeten är NCC.

BoKlok kommer att bygga nya bostäder, det blir hyresrätter och bostadsrätter i området.

Håbohus kommer att bygga nya hyresrätter inom sitt område.

Klicka på bilden för att se respektive område där varje entreprenör bygger.

Götenehus som äger marken enligt bild nedan, kommer också under året att påbörja byggnation av vatten och avlopp, gator och nya hus i sitt område enligt karta nedan.

Klicka på bilden för att se hela bilden och området.

Omledning av gång och cykeltrafik

Byggnationen kommer att påverka dig som bor i och passerar området. Vi vill be er följa de anvisningar som sker i området under byggnationen.

På denna sida kommer vi löpande att hålla dig informerad om vad som händer i området.

Händelser

I februari/mars sker etablering av byggarbetsplatsens byggbodar på markerad plats när startbesked har lämnats för bygglov.

Klicka på bilden för att se etableringsytan över området.

Hyra / Köpa bostad

Vi kommer lägga upp mer information när Håbohus, BoKlok och Götenehus påbörjar sin uthyrning respektive försäljning av bostäder. Då kommer det att finnas länkar till respektive företag.

Vid frågor, kontakta

Håbo kommuns projektledare Anne-Marie Engman
Telefon: 0171-528 35
E-post: anne-marie.engman@habo.se

Kommunens byggledare Per Bladlund
Telefon: 073-447 20 20

Platschef NCC Jan-Olov Gustavsson
Telefon: 070-641 05 71

BoKloks projektledare Juha Norgård
Telefon: 010-449 05 75

BoKloks projektledare Martin Engström
Telefon: 010-449 24 28

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-03-08

Bygga, bo och miljö

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster