Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Förstå fakturan

Så här ser kommunens faktura för vatten, avlopp och sophämtning ut. Den innehåller flera olika avgifter som täcker alla delar i det som utgör våra Vatten, Avlopp och Avfallstjänster.  Nedan förklaras fakturans olika avgifter.

1. Förbrukningsavgift

Här står hushållets preliminära förbrukning. Det baseras på den senaste registrerade vattenmätaravläsningen.

2. Lägenhetsavgift

Du har en lägenhetsavgift på din faktura för va och avfall. Lägenhetsavgift är det samma som en boendeenhet. Den redovisar kostnaden för påkoppling och nyttjande av kommunala VA-nätet.

3. Grundavgift för Vatten och Avlopp (VA)

Grundavgiften betalas av alla och täcker kostnader för vatten- och reningsverk, personal, administration, planering och fakturering.

4. Grundavgift för Avfall

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, Kontaktcenter, fakturering, information och planering.

5. Abonnemang för Avfall

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall. Man kan själv påverka abonnemangskostnaden genom att byta till ett mindre sopkärl eller ändra till månadstömning på det gröna kärlet

5 av 10 har hittat den information de sökte

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-11-13

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster