Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ledningsnät, anslutning till fastighet, verksamhetsområde

Kommunens VA-enhet sköter inte bara om vatten- och avloppsreningsverken utan även hela ledningsnätet och alla pumpstationer. Ledningsnätet i kommunen består av tre olika typer av ledningar, nämligen vatten- avlopps- och dagvattenledningar samt pumpstationer.

Dricksvattnet som produceras i kommunens vattenverk leds i vattenledningarna från verken och ut till alla kunder. Det vatten som sedan spolas ner i avloppen går genom avloppsvattennätet till avloppsreningsverken där det renas och släpps ut i recipienten, Mälaren. För att inte avloppsvatten ska stanna på vägen från hushåll och industrier till reningsverken har man pumpstationer som pumpar vattnet framåt. I kommunen finns ca 150 kilometer vattenledningar och lika mycket avloppsvattenledningar samt ett 40-tal pumpstationer ( se bilden nedan på Grans gårds pumpstation).


Utöver vatten- och avloppsvattenledningar finns dessutom dagvattenledningar. Dagvatten består av vatten som rinner av från gator och parkeringsplatser men kan även bestå av dräneringsvatten. Nästan allt dagvatten i kommunen leds ner till Mälaren. Det finns ca 100 kilometer dagvattenledningar i kommunen.

Underhåll och tillsyn

Tillsyn av kommunens pumpstationer görs med jämna mellanrum. På de flesta pumpstationer finns en röd larmlampa som indikerar driftproblem.

Om den röda larmlampan på pumpstationen lyser:

Vänligen gör oss uppmärksamma på larm som du ser genom att kontakta va-enheten.

  • Kontorstid: Kontakta VA-enheten på telefonnummer 0171-525 00.
  • Övriga tider: Kontaktas Sos Alarm AB på telefon 018-142114. 

Pumpstationer nära badplatser såsom Kalmarsand, Torresta, Hagviken och Båtsbacken är försedda med larmuppkoppling direkt till SosAB

Avloppsledningsnätet underhållsspolas regelbundet för att minsk risken för stopp, eftersom skräp och fett m.m. annars riskerar att sätta igen ledningarna och orsaka stopp.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-10-10

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster