Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vattenmätare och vattenavläsning

Krav på och installation av vattenmätare

Varje fastighet skall ha en vattenmätare som mäter den aktuella vattenförbrukningen. Vattenmätarna ägs, tillhandahålls och monteras av VA-enheten. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen ska vara lämplig ur arbetsmiljösynpunkt och att konsol och avstängningsventiler finns monterade och fungerar. För ytterligare information om VA-enhetens installationskrav för kallvattenmätare, se dokument under relaterad information på denna sida.

vattenmätaravläsning

Avläsning av vattenmätare

För att man endast ska behöva betala för den mängd vatten som man själv förbrukar så är det viktigt att läsa av vattenmätaren med jämna mellanrum.  Minst en gång per år ska en avläsning lämnas till VA-enheten. Det gör ni enklast genom att använda er av avläsningskortet som VA-enheten skickar ut till alla abonnenter varje vår. 

Om du vill  lämna din avläsning till VA-enheten mer än en gång per år, kan du klicka på länken som finns under relaterad information på denna sida. Utifrån avläsningar som lämnas in beräknas en årsförbruking som sedan fakturorna baseras på.

Byte av vattenmätare

För att vara säker på att vattenmätaren fungerar som den ska byts alla vattenmätare cirka vart tioende år för att testas så att de fungerar korrekt. När det är dags att byta vattenmätare informeras abonnenten. Den befintliga vattenmätaren tas ner och byts mot en ny som är testad. Den gamla vattenmätaren skickas in för funktionskontroll och sätts sedan upp hos en annan abonnent. 

För att underlätta bytet samt minska risken för läckage är det viktigt att platsen som vattenmätaren sitter på/vid är utformad enligt VA-enhetens krav. Du hittar dessa krav under relaterad information på denna sida.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-11-13

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster