2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Futurum
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

maplink

Välkommen till Futurum - framtidens skola!

Futurum är en skola i Bålsta. Här går idag cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi betonar det viktiga i att lära med alla sinnen.

Att alla är individer med olika förutsättningar ser vi som något naturligt, gott och viktigt, vilket naturligtvis beaktas i undervisningen.

Samtliga elever ska känna att de är trygga i sin skola och får den studiero som krävs.

Nyheter

Enhet F3 AB
Enhet F3 CD
Enhet 4-6
Enhet 7-9
Studie- och yrkesvägledning
Barn- och elevhälsa

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster