Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utbildning och barnomsorg

Allmänt 0-16 år

Namn

Blankett

E-tjänst

Länkportal Skola


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola för barn som är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola för barn som inte är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skola/Fritidshem för elever som är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skola/Fritidshem för elever som inte är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid gör du via den här sidan.Ansökan om tidigare start i förskoleklass

PDF-formatPDF

 

Avgifter och kostnader i förskola och skola

PDF-formatPDF

 

Autogiro, anmälan

PDF-formatPDF

 

Ansökan om skola

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Modersmål, intresseanmälan

 

E-tjänstöppnas i nytt fönster

Olycksfallsförsäkring, försäkringsbesked

PDF-formatPDF

 

Regler för avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

PDF-formatPDF


Regler för placering i fritidshem

PDF-formatPDF


Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg

PDF-formatPDF


Regler för utbetalning av barn- och elevpeng (från 1 jan 2016 och framåt)

PDF-formatPDF

 

Skolskjuts, ansökan

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts, intyg om behov av skolskjuts

PDF-formatPDF

 

Skolskjuts, regler

PDF-formatöppnas i nytt fönster

 

Musikskolan, ansökan


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Barn 0-5 år

Namn

Blankett

E-tjänst

Förskola för barn som är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola för barn som inte är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshem för elever som är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshem för elever som inte är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmän förskola, ansökan(15h/vecka, läsårsvis

PDF-formatPDF

 

Allmän förskola, information

PDF-formatPDF

 

Föräldraavgifter - överenskommelse ändrad räkningsmottagare, faktura

PDF-formatPDF

 

Förskola & pedagogisk omsorg, schemablankett

PDF-formatPDF

 

Förskola, fritidshem & pedagogisk omsorg, ansökan/omplacering

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola, fritidshem & pedagogisk omsorg, uppsägning

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskoleklass, skolgång före 6 års ålder, ansökan

PDF-formatPDF

 

Inkomstförfrågan

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Placering/utökad tid i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, p.g.a. familjens situation, ansökan

PDF-formatPDF

 

Placering/utökad tid i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, vid behov av särskilt stöd, ansökan

PDF-formatPDF

 

Plats eller behålla plats i förskola-pedagogisk verksamhet i Håbo kommun för barn folkbokfört i annan kommun, ansökan

PDF-formatPDF

 

Regler för placering i fritidshem

PDF-formatPDF


Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg

PDF-formatPDF


Specialkost, ansökan

PDF-formatPDF

 

Förskola, frånvaro, förtydligande

PDF-formatPDF

 

 


Elev 6-16 år

Namn

Blankett

E-tjänst

Skola/Fritidshem för elever som är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skola/Fritidshem för elever som inte är folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om skolplacering för asylsökande barn


E-tjänstöppnas i nytt fönster

 

Ansökan om skolplats för elever som är nyanlända i Sverige

PDF-formatPDF


Ansökan/omplacering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tidigare skolstart i grundskolan

PDF-formatPDF

 

Autogiro, anmälan

>>>>>>>PDF-formatPDF

 

Barnpeng, ansökan om delning

PDF-formatPDF

 

Byte av skola

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshem, ansökan

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshem, schemablankett

PDF-formatPDF

 

Förskola, fritidshem & pedagogisk omsorg, uppsägning

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskoleklass, skolgång före 6 års ålder, ansökan

PDF-formatPDF

 

Föräldraavgifter - överenskommelse ändrad räkningsmottagare, faktura

PDF-formatPDF

 

Inkomstförfrågan

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet för elev, ansökan + policy

PDF-formatPDF

 

Modersmålsundervisning - grundskola & grundsärskola, ansökan

PDF-formatöppnas i nytt fönster

 

Mottagande av barn i särskola i Håbo kommun, reglemente

PDF-formatPDF

 

Placering/utökad tid i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, p.g.a. familjens situation, ansökan

PDF-formatPDF

 

Placering/utökad tid i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, vid behov av särskilt stöd, ansökan

PDF-formatPDF

 

Regler för placering i fritidshem

PDF-formatPDF


Regler för placering i skola, F-9

PDF-formatPDF


Skolplikt, rätt att slutföra skola efter skolpliktens upphörande, ansökan

PDF-formatPDF

 

Skolplikt, tidigare upphörande, ansökan

PDF-formatPDF

 

Skolplikt, uppskjuten när barnet fyllt 8 år, ansökan

PDF-formatPDF

 

Specialkost, ansökan

PDF-formatPDF

 

Utlandsstudier, fullgöra skolplikt, ansökan/intyg

PDF-formatPDF

 

Musikskolan, ansökan


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Elev 16 år -

Namn

Blankett

E-tjänst

Anmälan om skolplacering för asylsökande barn


E-tjänstöppnas i nytt fönster

Ansökan Introduktionsprogram

PDF-blankettPDF

 

Ansökan Introduktionsprogram- språkintroduktion

PDF-blankettPDF


Ansökan om avbrott/studieuppehåll

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om ledighet- Fridegårdsgymnasiet

PDF-blankettPDF

 

Ansökan till Fridegårdsgymnasiet

PDF-blankettPDF

 

Handlingsplan SYV

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om inackorderingsbidrag
gymnasiet/vuxenutbildning 17/18

PDF-blankettPDF


Ansökan om reseersättning och kontant reseersättning


E-tjänstöppnas i nytt fönster

Riktlinjer för ersättning vid förlängda studier

PDF-blankettPDF

 

Riktlinjer för reseersättning/inackoderingsbidrag

PDF-blankettPDF


Skolskjuts gymnasiesärskolan

 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts, intyg om behov av skolskjuts

PDF-blankettPDF

 

Specialkost, ansökan

PDF-blankettPDF

 

 


Fristående verksamhet

Namn

Blankett

E-tjänst

 

Ansökan om tilläggsbelopp för modersmål

PDF-blankettPDF

 

 

Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

PDF-blankettPDF

 

 

Ansökan om tillstånd för fristående verksamhet

PDF-blankettPDF

 

 

Bilaga till ansökan om tillstånd för fristående verksamhet

Exel-filExcel

 

 

Godkännande fristående verksamhet, reglemente

PDF-blankettPDF

 

 

Grundbelopp för fristående verksamheter, ansökan

PDF-blankettPDF

 

 

Önskan om utskrift av betyg

PDF-blankettPDF 


Vuxenutbildning

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan om bidrag vid studier på folkhögskola

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om studieuppehåll, Håbo vuxenutbildningen

PDF-blankettPDF

 

Ansökan Särvux

PDF-blankettPDF

 

Ansökan till Håbo vuxenutbildning

PDF-blankettPDF

 

Önskemål om utskrift av betyg/intyg, Håbo vuxenutbildning

PDF-blankettPDF

 

Anmälan om avbrott, Håbo vuxenutbildningen

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om ändrad studieplan, Håbo vuxenutbildning

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om reseersättning för elever under 20 år


E-tjänstöppnas i nytt fönster

Ansökan om prövning, Håbo vuxenutbildning

PDF-blankettPDF


 

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-12-04

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster