Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarförslag 2011

Datum

Titel

Nummer

Beslut

2011-12-14

Medborgarförslag om nytt kösystem för lägenheter i HåbohusPDF

2011.3251

KF § 117 2012PDF

2011-12-05

Medborgarförslag om ordnande av stora inhängnade rast- och lekgårdar för hundarPDF

2011.3088

KF § 60 2013 PDF

2011-11-02

Medborgarförslag om en cykelbana med sandhopp i SlottsskogenPDF

2011.2668

KF § 135 2012PDF

2011-10-23

Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärkePDF

2011.2567

KF § 135 2012PDF

2011-10-20

Medborgarförslag om att socialnämnden ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala ärendenPDF

2011.2542

KF § 4 2013PDF

2011-10-11

Medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläderPDF

2011.2458

KF § 95 2012PDF

2011-09-12

Medborgarförslag om en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och värden för det rörliga friluftslivetPDF

2011.2099

KF § 63 2012PDF

2011-07-07

Medborgarförslag om att Håbo kommun ska ta fram en byggpolicy på minst passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och lokalerPDF

2011.1723

KF § 22 2013 PDF

2011-06-09

Medborgarförslag om att politikerarvoden bör bestämmas av medborgarnämndPDF

2011.1487

KF § 5 2012PDF

2011-05-31

Medborgarförslag om inrättande av en medborgarnämndPDF

2011.1417

KF § 4 2012PDF

2011-05-31

Medborgarförslag om etiska regler för tjänstemän med externa kontakterPDF

2011.1415

KF § 30 2012PDF

2011-04-26

Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärd på Ekolsundsbroarna samt delar av E18 i höjd med StämsvikPDF

2011.1009

KF § 141 2011PDF

2011-04-26

Medborgarförslag om utökad kommun- och fullmäktigeinformationPDF

2011.1008

KF § 65 2012PDF

2011-04-19

Medborgarförslag om förvaltningen av Slottsskogens anläggningar och brukandet av dess markPDF

2011.974

KF § 101 2011PDF

2011-03-28

Medborgarförslag om oppositionsbidragets utformningPDF

2011.741

KF § 6 2012 PDF

2011-03-18

Medborgarförslag om att kommunen ska ta över ansvaret för avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i SlottsskogenPDF

2011.689

KF § 100 2011PDF

2011-02-01

Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra en medborgardialog om förnyelsebar energi och energisparandePDF

2011.217

KF § 114 2012PDF

 

0 av 3 gillar detta

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-01-03

Kommun och politk

Index Håbo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Klicka för support
Stäng supportfönster