Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nämndsmål 2013-2015

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande.

Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla sina ämnen. 

Motivering

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det finns en bred politiskt samsyn och enighet kring att medverka till att fortsätta den positiva trendutvecklingen inom skolan.

Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen. 

Motivering

En god hälsa och en trygg och engagerande arbetsmiljö är förutsättningar för lärande och utveckling.

Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens val av gymnasieskola/vuxenutbildning.

Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.

Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo.

Motivering

Förtroendet för skolan i Håbo behöver öka. Förtroende mellan medborgare och verksamhet underlättar samverkan, kommunikation och lärande.


Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2015-03-24

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster