Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ungdomsråd

Sedan hösten 2011 har Håbo haft ett ungdomsråd. Ungdomsrådet är ett komplement till Demokratidag och hearings. Ungdomsrådet ger ungdomar möjlighet att diskutera, komma med förslag eller ha synpunkter på kommunala frågor eller på kommunens utveckling i stort.

Den som väljs till rådet ska ha börjat i årskurs 7 och ha intresse för att ingå i verksamheten. Skolor och fritidsgårdar med fungerande elev- eller gårdsråd har möjlighet att välja två representanter.  Bålstapolarna och Finskt förvaltningsområde har möjlighet att välja tre representanter till rådet. I rådet ingår även kommunens styrgrupp för ungdomsdemokrati. Ungdomsrådet väljs på ett år i taget för perioden november till oktober. De valda representanterna antas sedan av kommunstyrelsen (KS).

Ungdomsrådets uppdrag:

  • öka ungdomars möjlighet till inflytande över sin vardag
  • formulera gemensamma visioner, utveckla idéer, förslag och lösningar
  • öka kommunens kompetens
  • vara remissinstans i de frågor förvaltningarna tillsänder rådet
  • följa upp demokratidag, hearings och handlingsplaner
  • medverka till att göra Håbo kommun till en attraktiv kommun för ungdomar att bo och leva i nu och i framtiden
  • ta initiativ till eller sponsra aktiviteter för ungdomar i kommunen enligt tilldelad budget
  • utveckla formen/nya former för dialog mellan ungdomar och kommunen

Kontaktperson

Oshrit L. Schwartz
Ungdomspedagog och verksamhetsutvecklare
oshrit.liebech@habo.se

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-01-30

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster