Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarundersökning

Tillsammans kan vi göra en bra kommun bättre. För att kunna göra det så är det viktigt att veta vad du som invånare tycker om Håbo kommun som en plats att leva och bo på.

Hur bedömer du skola, äldreomsorg, vägar och kommunikationer? Hur ser du på din möjlighet till inflytande i kommunen? Kan du påverka utvecklingen? Det är några exempel på frågeställningar i en enkät som går ut till ett urval kommuninvånare ungefär varannat år.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför undersökningarna i samarbete med Håbo kommun. Medborgarundersökningar har vi gjort varje år sedan 2006. Du kan läsa resultaten av dessa nedan.

Analys

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell som på ett tydligt sätt visar faktorer/verksamheter som i första hand bör förbättras för att få nöjdare invånare vad det gäller:

  • Nöjd-Medborgar-Index
    Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index
    Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index
    Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Så går det till

Insamlingen genomförs via post- och webbenkäter. Postenkäten skickas till ett urval av 1200 invåna­re i åldrarna 18–84 år. På postenkäten trycks inloggningsuppgifter som kan använ­das för att besvara enkäten via Internet. Webbenkäten finns även tillgänglig på engelska och finska.

SCB:s medborgarenkät 2016

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå eller marginellt under övriga deltagande kommuner.

Läs mer »

SCB:s medborgarenkät 2015

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå som övriga deltagande kommuner.

 Läs mer »


SCB:s medborgarenkät 2014

Rapporten visar på oförändrat eller marginellt försämrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Inom de flesta områden ligger dock Håbo kommun fortfarande i samma betygsnivå som övriga deltagande kommuner.

 Läs mer »


SCB:s medborgarenkät 2013

Rapporten visar på förbättrat betyg för de flesta verksamheter och områden. Håbo har även fått bättre betyg för de flesta områdena än övriga deltagande kommuner.

 Läs mer »


SCB:s medborgarenkät 2012

En första analys av vårens medborgarenkät genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB) visar en positiv utveckling av invånarnas syn på de kommunala verksamheterna och möjligheterna till inflytande i kommunen.

 Läs mer »


SCB:s medborgarenkät 2010

Håboborna ger Håbo kommuns verksamheter betyget godkänt. Det framgår av en medborgarundersökning som genomfördes under hösten.

 Läs mer »


SCB:s medborgarenkät 2009

Resultaten visar på förbättringar för grundskola, äldreomsorg och kultur jämfört med föregående undersökning. Arbetsmöjligheterna har försämrats. Förtroendet för politikerna är fortsatt lågt.

 Läs mer »


SCB:s medborgarenkät 2008

 Läs mer »


SCB:s medborgarenkät 2006

Höga betyg för kommunens arbete med Gator och vägar, Gång- och Cykelvägar, Fritid och idrott, Miljöarbete

 Läs mer »

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-09-26

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster