Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kvalitets- och brukarundersökningar

Socialförvaltningen i Håbo genomför då och då kvalitetsundersökningar inom sina verksamheter för att ta reda på hur verksamheterna värderas och hur kvaliteten upplevs.

Resultaten från kvalité- och brukarundersökningar blir underlag till socialförvaltningen i förbättrings- och utvecklingsarbete inom respektive verksamhet.

Familjeteamet, öppenvårdsenhet

Socialförvaltningen genomförde under januari månad år 2014 brukarundersökning om vad våra besökare tycker om Håbo kommuns öppenvårdsenhet Familjeteamet. Frågornas inriktning gällde bemötande och upplevelse. Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att samtliga besökare är mycket nöjda och att verksamheten fungerar mycket väl. Ta del av undersökningarna till höger under relaterad information.

Hemtjänsten, äldreboendena och socialpsykiatrin

Socialförvaltningen i Håbo genomförde under mars månad år 2012 undersökningar om vad våra brukare tycker om hemtjänsten i Håbo, äldreboendena särskilt boende samt socialpsykiatrin. Syftet är att få en temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever kvaliteten vid mättillfället.Resultatet är underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete inom respektive verksamhet.Ta del av undersökningarna till höger under relaterad information.

Nakterhuset, öppenvårdsavdelning

Samtaliga besökare vid Nakterhuset i Håbo kommun tillfrågades vad de tyckte om verksamheten, behandlarna och bemötande.Resultatet av undersökningen är att socialförvaltningen kan konstatera att Nakterhuset är en väl fungerande verksamhet.Ta del av undersökningen till höger under relaterad information.


Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-07-13

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster