Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Socialförvaltningens verksamheter

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av dels vård- och omsorgsnämnden och dels socialnämnden inom uppräknade  områden:

Socialnämndens kansli
Telefon: 171-525 00, Fax: 0171-527 01, E-postadress: socialnamnden@habo.se

Vård och omsorgsnämndens kansli
Telefon: 171-525 00, Fax: 0171-527 01, E-postadress: socialnamnden@habo.se

Länk till - Överförmyndarnämndens kansli/handläggning
Sköts från 1 januari 2017 av Uppsala förvaltning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ansvarig chef förvaltningschef

Socialchef Thomas Brandell
Telefon: 0171-525 79
E-post: thomas.brandell@habo.se


Avdelningens socialförvaltningens stab

Ansvarig chef Thomas Brandell

 • Vård och omsorgsnämndens kansli
 • Socialnämndens kansli
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Medicinskt ansvarig för rehab
 • Närvårdskoordinator
 • Ombudsman äldre/funktionsnedsatta
 • Anhörigkonsulent
 • Verksamhetsutvecklare
 • Alkoholhandläggare/utvecklingsledare/kvalitetscontroller

 

Avdelningen Stöd till äldre och funktionsnedsatta

Stöd till äldre och funktionsnedsatta
Telefon: 0171-525 00, Fax 0171-527 01, E-postadress: socialnamnden@habo.se

Ansvarig chef Erik Johansson

 • Pomonas äldreboende
 • Solängens äldreboende, demens
 • Dalängens äldreboende, demens
 • Korttidsboende
 • Hemsjukvård
 • Daglig verksamhet
 • Hemtjänst
 • Rehab
 • Fotvård
 • Demensteam
 • Lindegårdsvägen, LSS boende
 • Dalvägens , LSS serviceboende
 • Sjövägen, LSS boende
 • Ekans korttidsboende LSS
 • Daglig verksamhet, LSS
 • Socialpsykiatri
 • Personlig assistans

 

Avdelningen Stöd till familjer, barn och unga

Stöd till barn, unga, vuxna och familjer - myndighetsutövning
Telefon: 0171-529 31, Fax 0171-527 01, E-postadress: myndighetsenheten@habo.se
Telefontid: måndag-torsdag 09:00-16:00. Fredag: 09:00-15:00.
Lunch: 12:00-13:00 alla dagar.

Ansvarig chef Yvonne Sturesson Ljungblad

 • Bistånd barn och unga
 • Familjerätt
 • Familjehemsgruppen
 • Bålstapolarna
 • Familjeteam
 • Familjerådgivning
 • Boende för ensamkommande barn

 

Avdelningen Stöd till vuxna

Stöd till vuxna - myndighetsutövning
Telefon: 0171-529 00, Fax 0171-527 01, E-postadress: myndighetsenheten@habo.se

Ansvarig chef Catrin Josephson

 • Bistånd enligt LSS och SoL
 • Bistånd LSS / Gruppboenden
 • Bistånd äldreomsorg
 • Bistånd Försörjningsstöd
 • Bistånd missbruk
 • Bistånd socialpsykiatri
 • Bistånd öppen missbruksvård, Nakterhuset
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Flyktingsamordning
 • Faderskap

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-11-10

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster