Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Carina Lund och Jan Håkansson.

Ett gemensamt medborgarlöfte för ökad trygghet i Bålsta centrum

Nu finns ett gemensamt medborgarlöfte mellan Håbo kommun och Polisen. Genom ett antal aktiviteter under 2016/2017 ska polisen och kommunen arbeta aktivt och tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bålsta centrum. En av aktiviteterna är ökad polisiär närvaro och synlighet av såväl uniformerad och civil polis.

I slutet av oktober skrevs ett gemensamt medborgarlöfte mellan kommunen och polisen som tillsammans, genom olika aktiviteter, ska arbeta för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Bålsta centrum. Några av aktiviteterna är ökad polisiär synlighet, fortsatt arbete mot alkohol och narkotika samt fortsätta att arbeta med förebyggande åtgärder det gäller den fysiska närmiljön.

Arbete med den fysiska närmiljön och mot alkohol och narkotika i olika samverkansformer

I medborgarlöftet finns fler aktiviteter som ska genomföras under 2016/2017 för att öka medborgarnas upplevda trygghet. Kommunen och polisen ska tillsammans, i olika samverkansformer, fortsätta att arbeta mot alkohol och narkotika. Insatser mot påverkade personer är prioriterade och arbetet kommer bland annat att ske genom olika genomförda kontroller och insatser. Att fortsätta att trygga den fysiska närmiljön är också en prioriterad fråga och genom trygghetsvandringar som polisen och kommunen genomför ska det praktiska arbetet fortsätta att utvecklas.

- Det känns oerhört angeläget att kommunen och polisen tillsammans aktivt arbetar för att öka tryggheten framförallt i Bålsta Centrum där våra medborgare uttryckt en upplevd otrygghet. Vårt gemensamma löfte uttrycker därför vår vilja att råda bot på detta genom flera gemensamma åtgärder. Bland annat genom ökad polisiär synlighet samt förebyggande åtgärder när det gäller den fysiska miljön, säger Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

Under året har det genomförts medborgardialoger, ungdomsdemokratidagar och hearing med kommunpolitiker och polisen. Dessa aktiviteter har stärkt uppfattningen att medborgarna upplever otrygghet när det gäller miljön i Bålsta centrum. Polisen och kommunen har i överenskommelsen om samverkan, bedömt att arbete med trygghet i Bålsta centrum är ett prioriterat område. Området i Bålsta centrum gäller järnvägsstationen, Badhusvägen, Centrumleden och Centrumstråket.

Här kan du läsa hela medborgarlöftet mellan Håbo kommun och Polisen »PDF

Länk till Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster »

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2015-11-05

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster