Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vision kring utveckling av Gröna Dalen vid KS sammanträde

Måndagen den 5 september på Kommunstyrelsens sammanträde inbjöds ICA att informera om deras önskemål kring framtida utveckling i Bålsta. Tillsammans med Håbo kommun har man studerat hur en ICA-Maxi etablering i Bålsta kan samspela med utvecklingen av Bålsta centrum samtidigt som visionen för Gröna Dalen kan förverkligas. Intresse finns av en placering nedanför Bålsta centrum, vid Gröna Dalens IP, samt en lösning om en ny idrottsplats i närheten.

En placering med nära anslutning mot Centrumleden ger goda möjligheter för att erhålla en god trafiklösning. Det måste också vara lätt att gå och cykla till en sådan anläggning. Samtidigt som sambanden med nuvarande centrum kommer att utvecklas längs de stråk som planeras utvecklas med bostadshus som har lokaler i bottenvåningen, och löper från Badhusvägen förbi nuvarande centrum mot stationen.
Det är planprogrammet för Bålsta centrum som ligger till grund för stadsförnyelsen med kvartersstrukturen som sträcker sig från stationen och ned till Badhusvägen.

Ett nytt läge för friidrottsplatsen skulle kunna vara i Gröna Dalen norr om Centrumleden. Kommunen har studerat hur Gröna Dalen kan utvecklas långsiktigt och fyllas med ett innehåll där det kan finnas goda förutsättningar för stadspark och aktivitetsytor av olika slag.
Inga beslut är fattade, men en första information om tankarna presenterades på sammanträdet. I detta tidiga skede är det nu angeläget att få delaktighet och engagemang från de mest berörda föreningarna innan nästa steg kan bli aktuellt. Håbo kommun har därför kallat de föreningar som nyttjar området kring Gröna Dalen till ett informationsmöte torsdagen den 22 september.

En förutsättning för en eventuell etablering av ny butik i detta läge är att friidrottsplatsen ersätts i ett nytt läge, och samtidigt skulle det kunna ges möjligheter till en standardhöjning med till exempel läktare för publik, kastfält som blir frikopplat från friidrottsplatsen.

-Vi hoppas att vi tillsammans med ICA och berörda föreningar kan hitta en lösning som ger Håboborna såväl en utvecklad ny butik i centralt läge som en ny modern idrottsplats, säger Per Nordenstam, kommundirektör.

Om dessa tidiga tankar grundat på en visionsskiss för området ska gå vidare till nästa steg handlar det om planläggning, det vill säga förutsättningarna för projektet ska prövas i en detaljplan, som kommer att vara föremål för ett brett samråd.

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2016-09-20

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster