Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo klättrar i ranking för servicenivå till företagare

Håbo kommun klättrar till plats 24 i rankning i en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Resultatet från den senaste mätningen där företag som varit i kontakt med Håbo kommun har tyckt till visar på en markant förbättrad servicenivå.

Undersökningen kallas för servicemätning och genomförs av Stockholm Business Alliance, SBA. Resultaten mäts i ett "Nöjd-kund-index" (NKI). För 2015 landar Håbo kommuns övergripande NKI på 70 jämfört med tidigare 63 (2013).

I SBA ingår 51 kommuner som jämför sin myndighetsutövning på likartat sätt. I rankingen kommuner emellan hamnar Håbo kommun på plats 24. Det innebär en kraftig klättring uppåt, jämfört med 2013 års resultat då Håbo låg på plats 41.

– Gemensamt för framgången är ett målmedvetet arbete med att effektivisera rutiner och säkerställa god handläggning tillsammans med en engagerad personal som inser vikten av en god service och ett gott bemötande säger Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef på Bygg- och miljöförvaltningen.

Serviceundersökningen fokuserar på fem myndighetsområden. Det är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I undersökningen för Håbo kommun redovisas inget resultat för markupplåtelser och serveringstillstånd beroende på att det är för få ärenden för att kunna erhålla en rättvis jämförelse.

– Alla tre myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov och miljö- och hälsa har starkt förbättrat sitt resultat, vilket vi självklart tycker är oerhört glädjande, säger Anna-Karin Bergvall.

Räddningstjänsterna har genomgående höga värden i de flesta kommuner.

– Förbundet använder NKI i sitt arbete med kvalitetsförbättring och har jobbat med tillgänglighet, kompetens hos inspektörerna och tydligare information om de krav vi ställer. Det är roligt att se att det har gett resultat säger Rickard Westning, Förbundschef på Räddningstjänsten i Håbo och Enköping.

Servicemätningen visar också på förbättringsområden

Några slutsatser som går att dra är att rättsäkerhet och tiden som det tar att handlägga ärenden är viktiga förbättringsområden enligt företagarna.

– Resultaten från undersökningen används i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Handläggningstiden är till stor del beroende av de resurser som finns till förfogande och därför ska det bli spännande att se vad det kommer att betyda med beslutad resursförstärkning till 2016. Det blir då en ny tjänst på bygglov- och en på miljöavdelningen, berättar Anna-Karin Bergvall.

SBA konstaterar i sin rapport att företagen i Stockholmsregionen är mer nöjda här än i övriga Sverige. Högst betyg ger företagen Brandtillsyn, följt av serveringstillstånd. Miljö och hälsa samt markupplåtelser ligger något lägre. Lägst betyg ger företagen hanteringen av bygglov, vilket känns igen från de tidigare undersökningarna.

Om servicemätningen

Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen "Nöjd-Kund-Index" (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg.

108 stycken Håboföretag har lämnat sina synpunkter i enkätform. Frågorna som besvaras handlar om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Områden för mätning samt resultat 2015 (NKI-index);

Områden

Partnerkommunernas snitt

Håbo kommun

Brandtillsyn

76

77

Bygglov

62

59

Markupplåtelser

67

-

Miljö och hälsa

69

69

Serveringstillstånd

74

-

För att hamna på skalans "höga betyg" krävs ett index om minst 70. Den absolut största ärendevolymen finns inom miljö- och hälsoskydd där verksamhetsområdet för Håbo har klättrat starkt uppåt i NKI och nu ligger på 69. Verksamheten inom miljö och hälsoskydd berör totalt sett flest företag och ger på grund av det störst avtryck på den totala kundnöjdheten för en kommun.

Jämförelse NKI mellan 2013 och 2015 för Håbo kommun

Område

2013

2015

Brandtillsyn

69

77

Bygglov

53

59

Miljö och hälsa

63

69


Läs hela undersökningen

Här kan du ladda ner och läsa hela undersökningen.PDF

 

Sidansvarig:

2015-09-10

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster