Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Om flyktingsituationen

Ingen ombyggnation av lokalerna i Draget

Uppdaterat 160211

Den 15 januari köpte Håbo kommun två lokaler för flyktingmottagande baserat på progonosen från Migrationsverket om mottagande av nyanlända. Fastighetsavdelningen fick i uppdrag att beräkna vad en ombyggnad av de två fastigheterna (från kontor till boende) skulle kosta.

Beräkningen presenterades under kommunstyrelsens möte den 8 februari 2016. Den utredning som gjorts visar på ombyggnadskostnader upp mot 25 mkr. Detta är en för dyr lösning vilket innebär att detta alternativ är uteslutet.

- Det blev för dyrt att bygga om lokalerna utifrån det som gäller enligt plan- och bygglagen. Vi ser dock att det kan finnas många andra lösningar för lokalerna, alternativt kan vi sälja fastigheterna vidare, säger Lars-Inge Larsson, chef för Tekniska avdelningen som har hand om kommunens lokaler.

För att hitta en bra lösning på kort och lång sikt undersöker kommunen nu flera andra alternativ. Innan det tas något beslut ska frågan analyseras ur ett helhetsperspektiv för att se vilka möjliga lösningar som finns och vad som blir bäst för Håbo kommun.

- Vårt mål är att få till lösningar som är bra, både ekonomiskt och integrationsmässigt, för kommunen, kommuninvånarna och de nyanlända säger Thomas Brandell, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Vi uppdaterar informationen fortlöpande här på vår webbplats.

 

Uppdaterat 160121

Två lokaler köpta för mottagande av flyktingar under 2016

Håbo kommun har den 15 januari 2016 köpt två lokaler för flyktingmottagande. Den ena i syfte att driva ett HVB-hem, ett boende i kommunens egen regi för ensamkommande flyktingbarn. Den andra byggs om till bostäder för vuxna flyktingar med eller utan barn.

Håbo kommun har avtal med Migrationsverket för 2016 om 90 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar och 20 för personer som har fått uppehållstillstånd. Vi bedömer att vi kommer att klara mottagandet av dessa. Dock kommer vi att behöva köpa en del platser i andra kommuner.

 

151229

Hem för ensamkommande barn och ungdomar

Det finns nu fem platser i Håbo kommun som tar hand om ensamkommande barn och ungdomar. Håbo kommun driver ett av dessa, medans tre privata aktörer driver de övriga. Det är dels i form av transitboende (där man bor en kort tid) samt i form av HVB hem (läs mer om detta nedan).

Vill du hjälpa till eller har frågor är du välkommen att ta kontakt med de privata aktörerna;

Ensamkommande flyktingbarn

Håbo kommun har sedan tidigare en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar under 18 år.

Kommunens ansvar är att ge barnen och ungdomarna en trygg och lärorik tillvaro, oftast på ett så kallat HVB hem (hem för vård eller boende), för att skapa förutsättningar för egen försörjning den dagen de lämnar verksamheten. HVB-hemmen är dygnetruntbemannade och handledarnas roll är att stödja och vägleda barnen/ungdomarna i vardagen.

Håbo kommun driver idag ett HVB-hem, vilket fungerar väl. Kommunen köper även platser i andra kommuner genom avtal med externa leverantörer, men ser helst att mottagandet görs i Håbo, för bästa helhetsplanering kring barnet/ungdomen med skola, fritid och boende.

Är du intresserad av att ta emot ett ensamkommande barn? Läs mer nedan och hör gärna av dig till oss. 

Migrationsverket i behov av lokaler

Migrationsverkets behov av lokaler för de asylsökande är mycket stort. Länsstyrelsen har kontaktat länets kommuner och bett om hjälp med att inventera hur många sängplatser som kommunerna kan erbjuda Migrationsverket. Lokalerna ska bland annat kunna användas för tillfälliga övernattningar för nyanlända personer.

Migrationsverket måste både öppna fler boenden och flytta in asylsökande snabbare än vanligt. Behovet av platser är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in.

Håbo kommun arbetar med att skapa beredskap för att kunna hjälpa till i denna exceptionella situation. Migrationsverket har inte gett besked om behov av akutplatser inom den absolut närmsta tiden. Fortfarande är människor på väg mot Europa så situationen kan komma att ändras och beslut fattas ganska snabbt.

Lex Sarah anmälan för handläggningen av ensamkommande flyktingbarn

Håbo kommun har gjort en anmälan enligt Lex Sarah kring handläggningen av ensamkommande flyktingbarn.

Orsaken är att handläggarna inte har möjlighet att följa socialtjänstlagens regler kring hur placering av ett barn i ett familjehem ska genomföras på grund av hög belastning samt då anvisningarna från Migrationsverket sker med mycket kort varsel.

Socialnämnden ska lämna ett medgivande innan ett barn tas emot i ett familjehem och vården ska följas genom regelbundna besök. Förvaltningen brister idag kring detta. Utredarna hinner inte utreda barnens situation och behov av stöd och inte heller utreda de familjehem som barnen placeras i.

Visserligen handlar det då om konsulentstödda familjehem som är utredda av det aktuella företaget men detta faktum fritar inte förvaltningen från ansvaret att utreda det aktuella hemmet och fritar heller inte nämnden från att lämna ett godkännande.

I dagsläget används ett 10-tal familjehem som inte är utredda och godkända. Denna avvikelse från regelverket har pågått sedan september 2015. Förvaltningen arbetar nu med dessa utredningar men beräknar att beslutet i socialnämnden kan komma att bli 1-3 månader försenat. För att ändå ha viss kontroll är dock alla familjehemmen kontrollerade mot socialregistret och brottsregistret.

Rekrytering av ytterligare en handläggare för ensamkommande flyktingbarn pågår för att lätta på arbetsbördan för handläggarna och öka förutsättningarna för en rättsäker hantering.

Lägenheter i Håbohus för bostadssociala ändamål

Håbo kommun har liksom de flesta kommuner skrivningar om att underlätta för ekonomiskt svaga att komma in på bostadsmarknaden. Det kan handla om flyktingar eller människor med ekonomisk eller annan social problematik.

Av 1330 lägenheter i dagsläget (24/11-2015) har Håbo kommun totalt 58 lägenheter för bostadssociala ändamål. Av 146 förmedlingar hittills i år (2015) har kommunen tilldelats 6 stycken lägenheter. 3 andrahandshyresgäster har dessutom fått ta över sina kontrakt.

Läs mer

Vi uppdaterar informationen löpande

Så snart något mer konkret är beslutat kommer vi att informera om detta. Håbo kommun kommer även att informera fortlöpande här på vår webbplats.

 

Så här kan du hjälpa till

Det är många i kommunen som vill hjälpa och stötta flyktingar. Här nedan kommer vi att lista några av de möjligheter som finns i kommunen. Känner du till fler alternativ? Hör gärna av dig till kontaktcenter@habo.se så lägger vi till det.

Hyr ut en bostad eller lokal

För vuxna nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och deras familjer behövs bostäder. Migrationsverket behöver även lokaler för tillfälliga övernattningar för nyanlända personer. Hör gärna av dig till Håbo kommun på telefon 0171-525 00 eller e-post: kommun@habo.se om du har en bostad eller lokal att hyra ut till kommunen,

Som exempel på lokaler som kan komma i fråga kan nämnas vandrarhem, campingplatser, föreningslokaler, hembygdsgårdar och industrilokaler.

Läs mer vad som gäller för att hyra ut en bostad eller lokal »

Bli kontaktfamilj, familjehem eller jourfamilj

Familjehem kan se väldigt olika ut, men det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda barn och ungdomar trygghet och en stabil hemmiljö.

En kontaktfamilj är utredd och godkänd av socialtjänsten att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem, men för kortare tidsperioder. Det kan handla om en helg i månaden eller enligt upprättat avtal.

Läs mer kontaktfamilj, familjehem eller jourfamilj här »

Bli kontaktperson

I uppdraget som kontaktperson kan det ingå att tillsammans med klienten fika, gå på bio eller andra sociala aktiviteter som ni kommer överens om.

Läs mer att bli kontaktperson här »

Bli God man

Som god man för ett ensamkommande barn ska du hjälpa barnet i alla frågor som gäller dess personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl.

Läs mer God man här »

Ideellt arbete och hjälporganisationer

Många medborgare vill också göra en praktisk insats och frågar hur de kan hjälpa till. Det finns flera organisationer som du kan vända dig tillNågra exempel är Röda korset, Svenska Kyrkan, Unifec, Radiohjälpen Rädda Barnen med flera. Läs mer på deras webbplatser.

Rädda Barnen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korset »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unicef »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkan »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Radiohjälpen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håbo Internationella Kvinnors Förening »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du skänka lite värme?

Nu behöver vi vinterjackor i storlek 168 till small samt vinterkängor i storlek 38-42 till vår flyktingmottagning.

Lämna in det du vill skänka till personalen på återvinningscentralen.
Vi har för tillfället ingen behov av annat än just ovan.

Stort tack för hjälpen! 

Vill din organisation hjälpa till med flyktingsituationen?

Med anledning av den aktuella flyktingsituationen vill länsstyrelsen inventera och samordna de frivilliga resurserna som finns inom länet.

Anmälan om skolplacering för asylsökande barn

Barn under 18 år som söker asyl i Sverige har rätt till skolgång i Sverige på samma villkor som om de varit folkbokförda i landet. Utbildningen anpassas efter elevernas behov och förkunskaper.

Här kan du anmäla om skolplaceringför asylsökande barn »

"Barn hjälper barn" på Gröna Dalenskolan

Det tog bara några veckor in på terminen så började eleverna på Gröna Dalenskolan fråga "Vad kan vi göra för att hjälpa de som flyr från kriget i Syrien?".

Läs mer >>

Läs mer

Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Löpande informatino om läget på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsnen - om flyktingsituationen i Uppsala länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig:

2016-02-11

Nyheter

Klicka för support
Stäng supportfönster