Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ny arbetsmetod ska minska fallskador på Håbos särskilda boenden

I februari 2017 införde Håbo kommun tillsammans med Familjeläkarna i Bålsta en ny arbetsmetod på alla sina särskilda boenden. Syftet med den nya arbetsmetoden är att minska antalet fallskador.

Målet är antalet fallskador och frakturer ska halveras. Familjeläkarnas vårdcentral har under en längre period arbetat med metoden i Stockholms län och lyckats minska antalet fall och frakturer.

Arbetsmetoden innebär att riskbedömningar för fall görs redan inom en veckas tid efter flytt in på särskilt boende. Alla personer som har möjlig risk för fall eller som har fallit tas upp på rond med läkare, då man har särskilt fokus på läkemedel som kan orsaka fall. Fysioterapeuten är den som ansvarar för att sammanställa fallavvikelser som uppkommer. Bedömningar, åtgärder och uppföljning sker i team bestående av omsorgspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

– Att arbeta förebyggande för att förhindra fall är en viktig uppgift för alla i vården och omsorgen. Fallskador orsakar mycket lidande för den det drabbar och är kostsamt för samhället. Vi måste arbeta så att vi är säkra på att vi gjort allt vi kan för att förhindra fallskador, säger Monica Lundquist, Medicinskt ansvarig för Rehabilitering, Håbo kommun.

Att arbeta förebyggande ingår som en naturlig del i omvårdanden i Håbo kommun. Alla personer som flyttar in på särskilt boende erbjuds riskbedömningar och förebyggande åtgärder för att förhindra fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen.

För mer information kontakta:
Thomas Brandell Socialchef/Förvaltningschef, Håbo kommun
Tlf. 0171-525 79

Monica Lundquist Medicinskt ansvarig för Rehabilitering, Håbo kommun
Tlf. 0171-526 59

Sidansvarig:

2017-05-30

Nyheter

Klicka för support
Stäng supportfönster