Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ersättningsskyldighet för placerade barn

Föräldrar vars barn vistas i annat hem än det egna föräldrahemmet är skyldiga att bidra till kostnaden för placeringen. Regler för hur ersättningsnivån ska räknas ut beskrivs i socialtjänstförordningens 6 kap. §§ 2-4.

Det belopp som vardera förälder ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet, 18 kap. § 20 socialförsäkringsbalken.

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende av om föräldern är vårdnadshavare för barnet eller inte. Beräkningen ska göras för var och en av föräldrarna även om de är sammanboende. Skyldigheten gäller både för frivilliga placeringar eller placeringar enligt socialtjänstlagen, likväl som för placeringar genomförda enligt LVU, lagen om vård av unga.

Mer information kan läsas nedan under Relaterade sidor och dokument


Sidansvarig:

2017-07-12

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster