Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sök bidrag hos Barnavårdsförbundet

Nu är det återigen möjligt att söka bidrag för en guldkant på tillvaron till barn och ungdomar upp till 20 år. Nytt för i år är att föreningar, viss kommunal verksamhet och organisationer som har verksamhet som ger stöd till barn och unga kan söka. Privatpersoner kan inte söka.

Er förening ska finnas i Enköping, Heby, Håbo, Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala kommun. Det ska vara en barn- och ungdomsverksamhet.

Ni kan söka upp till 20 000 kronor per insats. Om flera aktörer är involverade kan det bli ett högre belopp. Prioriterade insatser är de som involverar så många barn och familjer som möjligt, flera kommuner samt främjar integration och mångfald.

Sista ansökningsdatum är 1 mars 2016. Alla sökande får svar i slutet av maj.

Bidrag till vad?

Ni kan söka bidrag till behov som inte ska tillgodoses genom kommunen. Ansökningar prioriteras för insatser som verkar för en direkt och konkret effekt för den unga. Det är också viktigt att bidraget medverkar till:

  • en uppväxt under trygga och goda förhållanden
  • att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
  • att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
  • att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
  • att främja integration och mångfald (meriterande för år 2016)

Hur söker man bidrag?

Anvisningar hur man söker finns på länsstyrelsens hemsida

Länk: Barnavårdsförbundet, Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Haid eller Karin Gustavsson
Telefon 010-22 33 000 (växel)

E-post: uppslabarnvardsforbund@gmail.com

Alla som får bidrag meddelas via e-post.

Ansökan ska skickas till:

Uppsala Läns Barnavårdsförbund
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Vad är Uppsala läns Barnavårdsförbund?

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten på 1950-talet. Förbundet har till ändamål att inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Medlemmar i förbundet är länets kommuner, socialnämnder eller liknande, som är anslutna till förbundet. För närvarande är alla länets kommuner utom Knivsta, medlemmar. Länsstyrelsen i Uppsala län är ordförande för förbundet och styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet har tidigare fullföljt sitt ändamål genom att driva barnkoloni i Sandika. Som en följd av vikande efterfrågan på platser på barnkoloni lades verksamheten ner 2010. Förbundet kommer i fortsättningen att i stället lämna ut ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidragets kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. Fördelningen beslutas av styrelsen.

Sidansvarig:

2017-07-12

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster